چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

 

شما ممکن است به یک رویداد حرفه ای دعوت شوید، اما شما نمی توانید حضور پیدا کنید. در این موارد، آشکارا لازم است که فردی را که دعوت نامه را ارسال کرده اید، به صورت رسمی امتناع کنید. این مقاله به شما برخی نکات را برای نوشتن ایمیل امتناع دعوت نامه به یک رویداد حرفه ای می دهد.

ابراز امتناع

هنگامی که شما دعوت نامه دریافت می کنید، معمولا می خواهید بدانید که آیا در روز برای پاسخ دادن به بله یا نه به خبرنگار خود، آزاد هستید. در صورت امتناع، نامه شما باید شسته و رفته باشد تا تصور نکنید که شما مشارکت نکنید زیرا این رویداد شما را مورد علاقه شما قرار نمی دهد.

برخی از نکات برای ابراز امتناع از طریق ایمیل

اولین توصیه ما برای نوشتن ایمیل امتناسی رسمی این است که توجیه امتناع خود را بدون لزوما به جزئیات بپردازیم، اما کافی است که مخاطب خود را نشان بدهیم که امتناع از شما در حقیقت است.

با تشکر از همکلاسی خود برای دعوت نامه خود، ایمیل خود را شروع کنید. سپس امتناع خود را توجیه کنید. در طول ایمیل، ماندگار و مؤثر باشید. سرانجام، عذرخواهی کنید و فرصتی را برای دفعه بعد باز کنید (بدون انجام بیش از حد).

قالب ایمیل برای بیان امتناع

در اینجا یک قالب ایمیل برای امتناع خود از دعوت حرفه ای ، از طریق مثال دعوت به صبحانه برای ارائه استراتژی برگشت به مدرسه:

موضوع: دعوت صبحانه از [تاریخ].

آقا / خانم،

از دعوت شما به ارائه صبحانه در تاریخ [تاریخ] سپاسگزاریم. متاسفانه، من قادر نخواهم بود که حضور داشته باشم زیرا صبح با مشتریان ملاقات خواهم کرد. من متاسفم که نمی توانم اینجا باشم، زیرا منتظر این نشست سالانه در ابتدای سال بود.

[یک همکار] می تواند در جای من شرکت کند و در مورد آنچه در این جلسه غیر رسمی گفته شده به من گزارش دهد. من برای یک بار دیگر در اختیار شما هستم!

BIEN cordialement،

[امضا]
READ  پروژه Voltaire شما را به مسابقه مشهور ارتوپدی می برد