در یک محیط حرفه ای، هر گونه غیبت باید پیش از آن انگیزه داشته باشد و توجیه شود، به خصوص اگر آن را یک غیبت استثنایی (مثلا نصف روز) باشد. در این مقاله، ما چند نکته برای نوشتن یک ایمیل برای توجیه عدم وجود داریم.

توجیه عدم وجود

توجیه غیبت مهم است ، به ویژه اگر غیبت به طور غیر منتظره (فقط چند روز قبل) رخ دهد یا در روزی رخ دهد که برای دپارتمان شما یک چیز مهم مانند جلسه یا جلسه بزرگ باشد هجوم بردن. اگر مرخصی استعلاجی باشد ، باید گواهی پزشکی داشته باشید تا توجیه کند که بیماری دارید! به همین ترتیب ، در مورد مرخصی استثنایی به دلیل مرگ: شما باید گواهی فوت ارائه دهید.

بعضی از نکات برای غلبه کردن توجیه

برای توجیه عدم حضور توسط پستشما باید از طریق روشن بودن تاریخ و زمان غیبت خود، شروع کنید، به طوری که از ابتدا هیچ سوء تفاهم وجود ندارد.

سپس نیاز به غیبت خود را با محصور کردن ضمیمه یا سایر ابزارها را توجیه کنید.

شما همچنین می توانید، اگر فقدان خیلی بد است، به جای شما برای جایگزینی برای این فقدان پیشنهاد می کند.

قالب ایمیل برای توجیه عدم وجود

در اینجا مثالی از ایمیل برای توجیه عدم حضور وجود دارد:

موضوع: غیبت به دلیل معاینات پزشکی

آقا / خانم،

به این ترتیب به شما اطلاع می دهم که تمام روز بعد از ظهر از ایستگاه کاری من دور می شود، زیرا مجبور هستم آزمایشات پزشکی را پس از تصادف دوچرخه انجام دهم.

من فعالیت حرفه ای من از تاریخ [تاریخ] را از سر خواهم داشت.

لطفا بعد از ظهر [تاریخ] ضمیمه گواهی انتصاب پزشکی و توقف کار توسط دکتر من صادر شود.

در مورد جلسه که تا کنون برنامه ریزی شده است، آقای So-and-so من را جایگزین می کند و یک گزارش دقیق برای من ارسال می کند.

BIEN cordialement،

[امضا]

 

 

READ  یک ایمیل حرفه ای موفق تابع چندین معیار است