آماندین فاچر که مسئول روابط IFOCOP با تجویزکنندگان بود، برای مدت طولانی به عنوان مشاور در یک شرکت مشاوره منابع انسانی کار کرد. این رویکرد انسانی و تخصصی را حفظ می کند که امروزه به آن اجازه می دهد تا از نامزدهای تحرک حرفه ای در جهت درست حمایت کند، به ویژه هنگامی که لازم است از جعبه آموزشی عبور کنید.

آماندین ، ​​همراه با ساختارهای شریک IFOCOP ، شما به طور منظم جلسات اطلاعاتی کارکنان را در دوره های تحرک حرفه ای هدایت می کنید. پس پیام شما به آنها چیست؟

پیام بدیهی است که با مخاطب سازگار می شود ، اما من با یادآوری یک نکته اساسی شروع می کنم: برای آموزش مجدد ، نمی توان آن را بداهه کرد. این نیاز به تأمل ، زمان ، برخی کارهای مقدماتی ، فداکاری ها دارد ... این یک عمل تعهد است. شما یک صبح خوب بیدار نمی شوید و با خود می گویید "سلام ، اگر شغل خود را تغییر دهم چه؟ "

فرض کنیم اینطور است.

در این صورت ، برای جلوگیری از هرگونه ناامیدی ، توصیه اکید می کنم که در مورد واقعیت بازار و تعدیلاتی که بر این اساس انجام می شود ، تحقیق کنید تا بازآموزی به اهرمی برای اشتغال تبدیل شود. این ممکن است برای شما کمی شگفت آور به نظر برسد ، اما من اغلب موارد بعدی را پاسخ می دهم