آموزش عالی OpenClassrooms کاملا رایگان

خواه ایجاد یک کسب و کار، مبادله اسناد مالی، یا به سادگی درک آنچه حسابدار شما می گوید، درک اولیه حسابداری در بسیاری از موقعیت های تجاری مفید است. اما بله ! حسابداری فقط مختص مدیران و حسابداران نیست.

در این دوره آموزشی با استفاده از مثال های عینی یاد خواهید گرفت که حسابداری چیست و چرا لازم است. شما با منطق حسابداری و طبقه بندی های مختلف در حسابداری آشنا خواهید شد. در نهایت، رویه حسابداری را در موارد خاص مختلف اعمال خواهید کرد.

آیا می خواهید اولین قدم های خود را در زمینه حسابداری بردارید؟ سپس این دوره نقطه شروع خوبی خواهد بود!

ادامه مقاله در سایت اصلی →