اشکال ادب: در هم نخورید!

نوشتن نامه، یادداشت یا ایمیل حرفه ای مستلزم رعایت قوانین خاصی است. اشکال ادب یک عنصر ضروری است. حتی اگر این یک ایمیل حرفه ای باشد، آنها سزاوار ارزش هستند. نادیده گرفتن یا نادیده گرفتن این کدها می تواند برای روابط حرفه ای شما مضر باشد.

قبول سلام یا بیان سلام: آیین نامه عمل چه می گوید؟

غیر معمول نیست که در پایان نامه یا یک ایمیل حرفه ای، فرمول مؤدبانه ای را بیابید: "لطفاً اظهار احترام من را بپذیرید". اگرچه گسترده است، اما یک فرمول معیوب است و متأسفانه می تواند بر درک حرفه ای بودن یا صلاحیت فرستنده ایمیل تأثیر بگذارد.

فعل تایید به قواعد خاصی پاسخ می‌دهد که برای آنها کلمۀ کلمات مربوط به فرمول‌های مودبانه همیشه درست نیست. برای موافقت، در واقع منشاء لاتین "Gratum" به معنای "خوشایند یا خوش آمدید" است. به طور کلی، این فعل مکمل های مربوط به بیان یا بیمه را می پذیرد.

در نتیجه عبارت مؤدبانه «لطفاً عرض ارادت من را بپذیرید»، «لطفاً عرض ادب را بپذیرید» و یا حتی «لطفاً اطمینان مرا بپذیرید» کاملاً صحیح است.

از طرفی این یک اشتباه است: «لطفاً عرض سلام مرا بپذیرید». دلیلش واضح است. ما فقط می توانیم ابراز یک احساس یا نگرش مانند احترام یا ادای احترام را منتقل کنیم. در نهایت می توان به سادگی گفت: سلام مرا بپذیر.

بنابراین عبارت مؤدبانه در انتهای ایمیل "لطفاً مراتب احترام من را بپذیرید" مزخرف است.

ابراز سلام و احوالپرسی: آداب و رسوم چه می گویند؟

ما اغلب با عبارات مؤدبانه ای مانند: «احساس ارادتمند من را بپذیرید» یا «آقا، ابراز احساسات ممتاز من را بپذیرید» برمی خوریم.

این عبارات مودبانه کاملا درست است. در واقع، مطابق با کاربردهایی که زبان فرانسوی به رسمیت می شناسد، شخص ابراز احساسات می کند و نه احوالپرسی.

با ایجاد این دو تفاوت، هیچ چیز مانع از انتخاب فرمول های مودبانه کوتاه تر نمی شود. این همان چیزی است که برای ایمیل‌های حرفه‌ای که سودمندی آنها به دلیل سرعت آنها قابل قدردانی است.

بنابراین، بسته به گیرنده، می‌توانید فرمول مودبانه‌ای مانند: "با بهترین احترامات من"، "بهترین سلام من"، "با بهترین احترامات من"، "صادقانه"، "با احترام" و غیره انتخاب کنید.

به هر حال، توجه داشته باشید که یک ایمیل حرفه ای نمی تواند اشتباهات املایی یا دستوری را در خود جای دهد. این ممکن است وجهه شما یا کسب و کار شما را مخدوش کند.

علاوه بر این، اختصارات مانند "Cdt" برای صمیمانه یا "BAV" برای شما توصیه نمی شود، حتی در شرایطی که شما در سلسله مراتب یکسانی با خبرنگار خود دارید.