سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات، در مواجهه با ظهور مجدد تهدید سایبری، باید خود را آماده کنند و یاد بگیرند که برای حفظ فعالیت‌های خود در صورت حمله رایانه‌ای واکنش نشان دهند. ANSSI سه راهنمای اضافی را ارائه می دهد تا به شما کمک کند مدیریت بحران سایبری را گام به گام درک کنید و بنابراین تصمیم گیری را تسهیل می کند.

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  کدام شغل وب برای شما مناسب است؟