چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات، در مواجهه با ظهور مجدد تهدید سایبری، باید خود را آماده کنند و یاد بگیرند که برای حفظ فعالیت‌های خود در صورت حمله رایانه‌ای واکنش نشان دهند. ANSSI سه راهنمای اضافی را ارائه می دهد تا به شما کمک کند مدیریت بحران سایبری را گام به گام درک کنید و بنابراین تصمیم گیری را تسهیل می کند.

READ  چگونه می توان در Print On Demand در RedBubble موفق شد