چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

طبق مفاد ماده L. 1152-2 قانون کار ، هیچ کارمندی مجاز نیست ، از کار برکنار شود یا مورد مجازات تبعیض آمیز قرار گیرد ، مستقیم یا غیرمستقیم ، به ویژه از نظر پاداش ، آموزش ، اعزام مجدد ، انتساب ، صلاحیت ، طبقه بندی ، ارتقا professional شغلی ، انتقال یا تمدید قرارداد ، به دلیل رنج بردن یا رد شدن از انجام اقدامات آزار اخلاقی مکرر یا مشاهده چنین اعمالی یا مرتبط بودن آنها و تحت این شرایط از ماده L. 1152-3 ، هرگونه نقض قرارداد کار که با رعایت نکردن مقررات رخ دهد ، فاقد اعتبار است.

در پرونده ای که در تاریخ 16 سپتامبر مورد قضاوت قرار گرفت ، کارمندی که به عنوان مهندس طراح استخدام شده بود ، از کارفرما انتقاد کرد که چرا او را بی دلیل از کار با یک شرکت مشتری خارج کرده و آن را به او ابلاغ نکرده است. دلایل. وی در نامه ای به کارفرمای خود اظهار داشت که خود را "در موقعیتی نزدیک به آزار و اذیت" می داند. همچنین از طریق پست ، کارفرما پاسخ داد که "ارتباط ناکافی یا حتی غایب با مشتری" ، که "تأثیرات منفی بر کیفیت کالاهای قابل تحویل و رعایت مهلت تحویل داشته است" ، این تصمیم را توضیح داد. پس از چندین تلاش ناموفق کارفرما برای احضار کارمند برای توضیحات

READ  25 فوریه 2021 چگونه می توان گفتگوی اجتماعی را در مورد آموزش سازمان داد؟ از نظر آموزش حرفه ای ، کارفرمایان از نظر قانونی ملزم به رعایت چندین تعهد هستند.