طبق مفاد ماده L. 1152-2 قانون کار ، هیچ کارمندی مجاز نیست ، از کار برکنار شود یا مورد مجازات تبعیض آمیز قرار گیرد ، مستقیم یا غیرمستقیم ، به ویژه از نظر پاداش ، آموزش ، اعزام مجدد ، انتساب ، صلاحیت ، طبقه بندی ، ارتقا professional شغلی ، انتقال یا تمدید قرارداد ، به دلیل رنج بردن یا رد شدن از انجام اقدامات آزار اخلاقی مکرر یا مشاهده چنین اعمالی یا مرتبط بودن آنها و تحت این شرایط از ماده L. 1152-3 ، هرگونه نقض قرارداد کار که با رعایت نکردن مقررات رخ دهد ، فاقد اعتبار است.

در پرونده ای که در تاریخ 16 سپتامبر مورد قضاوت قرار گرفت ، کارمندی که به عنوان مهندس طراح استخدام شده بود ، از کارفرما انتقاد کرد که چرا او را بی دلیل از کار با یک شرکت مشتری خارج کرده و آن را به او ابلاغ نکرده است. دلایل. وی در نامه ای به کارفرمای خود اظهار داشت که خود را "در موقعیتی نزدیک به آزار و اذیت" می داند. همچنین از طریق پست ، کارفرما پاسخ داد که "ارتباط ناکافی یا حتی غایب با مشتری" ، که "تأثیرات منفی بر کیفیت کالاهای قابل تحویل و رعایت مهلت تحویل داشته است" ، این تصمیم را توضیح داد. پس از چندین تلاش ناموفق کارفرما برای احضار کارمند برای توضیحات