چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

هدف این MOOC حمایت از آموزش و حمایت از معلمان، معلمان-پژوهشگران و دانشجویان دکترا در آموزش عالی در دانش آنها از فرآیندهای یادگیری و در شیوه های تدریس و ارزشیابی است.

در سرتاسر MOOC، به سوالات زیر پاسخ داده خواهد شد:

- یادگیری فعال چیست؟ چگونه دانش آموزانم را فعال کنم؟ از چه تکنیک های انیمیشن می توانم استفاده کنم؟

- انگیزه دانش آموزان من برای یادگیری چیست؟ چرا برخی از دانش آموزان انگیزه دارند و برخی دیگر نه؟

- راهبردهای یادگیری چیست؟ از چه فعالیت های آموزشی و یادگیری برای جذب دانش آموزان استفاده کنیم؟ چگونه برای تدریس خود برنامه ریزی کنید؟

- چه ارزیابی از یادگیری؟ چگونه یک بررسی همتا تنظیم کنیم؟

- مفهوم شایستگی شامل چه مواردی می شود؟ چگونه یک دوره، یک دیپلم در رویکرد مهارت محور ایجاد کنیم؟ چگونه مهارت ها را ارزیابی کنیم؟

– چگونه درس های آنلاین یا ترکیبی بسازیم؟ چه منابع، فعالیت ها و سناریوهایی برای ترویج یادگیری آنلاین برای دانش آموزان؟

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  تمرین تفکر انتقادی: داده ها و استدلال اشتباه