منیر با سر بر روی شانه هایش و پروژه تخصصی خود در امنیت سایبری، تصمیم گرفت در مدت 8 ماه در حرفه برنامه نویس وب آموزش ببیند تا خود را به پایگاه های لازم برای انجام موفقیت آمیز پروژه تبدیل طی 2 سال مجهز کند. او را به کار در امنیت 2.0 سوق خواهد داد ... به عنوان یک کارمند یا به عنوان یک لیبرال، در مورد این موضوع، او هنوز تردید دارد. او می گوید.

بازگشت به مدرسه یکی دیگر را دنبال می کند و برای منیر یکسان نیست. دیپلم ifocop او بعد از 8 ماه تمرین شدید هنوز داغ است "که او فقط بهترین ها را حفظ می کند" اینجا اوست که به تازگی برای تمدید دوره کارآموزی خود در یک مرکز آموزشی ثبت نام کرده است، این بار برای کسب دانش در زمینه امنیت سایبری. 12 ماه پیش، مهارت های کامپیوتری من به دانستن نحوه استفاده از اینترنت، مجموعه آفیس، ارسال ایمیل محدود بود... همین. من کاملاً تازه کار بودم. بنابراین برنامه‌نویسی… من سال‌های نوری با تصور اینکه بتوانم آن را انجام دهم، فاصله داشتم. من تا زمان وجود جاوا اسکریپت چیزی نمی دانستم! مونیر می خندد و تصریح می کند که همیشه جذب فناوری جدید و دنیای دیجیتال بوده است.

روحیه کارآفرینی

"برخی از اعضای همراهم مرا تشویق کردند که خودم را آموزش دهم،