اگر در یک شرکت در خدمات مشتری هستید، این آموزش را در مورد مشتریان عصبانی و مشکل دار بخوانید. با فیلیپ ماسول، دلایل نارضایتی را مورد بحث قرار خواهید داد و متوجه خواهید شد که چقدر اهمیت دارد که خود را وقف این نوع مشتریان کنید. سپس، اصول اولیه، مانند مدیریت احساسات خود و نحوه ارائه یک پیام واضح را کشف خواهید کرد. سپس، بسته به نوع مشتری، به صورت موردی مطالعه خواهید کرد…

آموزش ارائه شده در Linkedin Learning با کیفیت عالی است. برخی از آنها پس از پرداخت هزینه به صورت رایگان و بدون ثبت نام ارائه می شوند. بنابراین اگر موضوعی به شما علاقه دارد، دریغ نکنید، ناامید نخواهید شد.

اگر به موارد بیشتری نیاز دارید، می توانید یک اشتراک 30 روزه را به صورت رایگان امتحان کنید. بلافاصله پس از ثبت نام، تمدید را لغو کنید. این برای شما اطمینان از عدم شارژ پس از دوره آزمایشی است. با یک ماه فرصت دارید تا خود را در مورد بسیاری از موضوعات به روز کنید.

هشدار: این آموزش قرار است در تاریخ 30/06/2022 مجدداً پرداخت شود

ادامه مقاله در سایت اصلی →