پرسشنامه رضایت یک نظرسنجی از مشتریان است که توسط یک شرکت یا یک ارائه دهنده خدمات برای ارزیابی میزان رضایت مشتریان یا مشتریان بالقوه از خدمات ارائه شده انجام می شود. هدف از این نوع نظرسنجی ارزیابی کیفیت محصولات یا خدمات آن است تا بتواند بهبود یابد. را بررسی رضایت از سفر بنابراین با هدف ارزیابی پیشرفت اقامت انجام می شود.

چگونه می توانم پرسشنامه رضایت از سفر ارسال کنم؟

پرسشنامه رضایت از سفر با هدف جمع آوری نظرات مشتریان در مورد پیشرفت سفر آنها انجام می شود. آیا از خدمات ارائه شده راضی هستند؟ چه چیزی را می خواهند بهبود بخشند؟ اینها سوالاتی هستند که نمونه نظرسنجی مشتری باید به آنها پاسخ دهد. یکی بررسی رضایت از سفر می توان از راه های مختلف ارسال کرد:

 • شفاهی ؛
 • از طریق تلفن یا پیامک؛
 • با ایمیل ؛
 • در قفسه؛
 • از طریق یک وب سایت؛
 • از طریق یک برنامه؛
 • بر روی کاغذ.

مصاحبه کنندگان سوالات را برای نمونه خود ارسال می کنند و پاسخ های ارائه شده را تجزیه و تحلیل می کنند تا میزان رضایت مشتری از سفر خود را ارزیابی کنند. ایده این است که برای بهبود تجربه مشتری و کیفی‌تر کردن خدمات، چیزهای اشتباه را به دست بگیرید. باید بدانید که نظرسنجی های رضایت مندی دامنه دوگانه دارند آنها بر فرآیندهای داخلی شرکت و ارتباط با مشتری تأثیر می گذارند. آیا مشتریان شما راضی هستند یا خیر؟ مشتری راضی مشتری است که وفادار می شود.

پرسشنامه رضایت از سفر چیست؟

زیاد است الگوهای نظرسنجی رضایت از سفر. چندین آژانس مسافرتی این نظرسنجی های رضایتمندی را برای ارزیابی خدمات خود و توجه مداوم به مشتریان خود به منظور حفظ آنها انجام می دهند. یک نظرسنجی رضایت از سفر شامل سؤالاتی در مورد زیر است:

 • اطلاعات شخصی شما ؛
 • دلیل انتخاب این آژانس مسافرتی (شفاهی، تجربه قبلی، تبلیغات، شهرت)؛
 • روشی که با آن سفر خود را رزرو کردید (در آژانس، از طریق کاتالوگ آنلاین، از طریق تلفن)؛
 • ارزیابی عملکرد کلی؛
 • نظرات یا توصیه ها

5 سوال برای یک نظرسنجی موثر رضایت

آیا می خواهید بدانید که آیا مشتریان شما از سفر با شما راضی هستند؟ را بررسی رضایت از سفر ایده بسیار خوبی است برای تنظیم یک پرسشنامه موثر، باید 5 سوال مهم بپرسید. اولین مورد مربوط به امتیازی است که مشتریان شما پس از استفاده از خدمات شما به شما نسبت می دهند. این سوال NPS نامیده می شود، شاخص کلیدی وفاداری مشتری است. از طریق این معیار است که می دانید آیا مشتریان شما می توانند شما را به افراد دیگر توصیه کنند یا خیر. این سوال همچنین به شما امکان می دهد مشتریان خود را به سه دسته طبقه بندی کنید:

 • مروجین؛
 • بدخواهان؛
 • منفعل ها

سوال دوم به ارزیابی کلی مربوط می شود. این یک اندیکاتور به نام CSAT است. این یک شاخص ارزشمند است که شرکت ها باید به طور مداوم بر آن نظارت داشته باشند تا نیازهای مشتری را ارزیابی کنند. سوال سوم یک سوال باز خواهد بود تا به مشتری اجازه دهد رتبه ای را که داده است توضیح دهد: "چرا این رتبه را دادید؟". از طریق این سوال نقاط قوت و همچنین نقاط ضعف خود را خواهید شناخت. در سؤال چهارم، مصاحبه‌گر می‌تواند چندین سؤال ارزیابی را به دنبال موضوعات مطرح کند. با موضوع بندی، مصاحبه کننده می تواند پاسخ های عمیق تر را جمع آوری کنید در یک موضوع خاص

پیشنهادات مشتری، سوال مهم در پرسشنامه رضایت

سوال پنجم در الف بررسی رضایت از سفر خیلی مهم است. این شامل درخواست از مشتری برای نظرات و توصیه های آنها برای بهبود خدمات ارائه شده است. نظرسنجی رضایت مشتری همیشه با یک سوال خاص شروع می شود و با یک سوال باز به پایان می رسد. این سوال به مشتری این امکان را می دهد که به مصاحبه کننده که کسی جز ارائه دهنده خدمات نیست، پیشنهاداتی بدهد تا کیفیت آنچه ارائه می دهد بهبود بخشد. این سوال به مشتری اجازه می دهد تا نظر خود را بیان کند.

لازم به ذکر است که یک پرسشنامه رضایت از سفر خوب باید به گونه ای ساخته شود که مشتریان را در پاسخ به آن علاقه مند سازد. سوالات باید به خوبی بیان شوند. این پرسشنامه اطلاعات مربوطه را در اختیار شرکت ها قرار می دهد، به همین دلیل است که باید از ساخت آن به خوبی مراقبت شود.