برنامه توسعه مهارت

شرکتی که می خواهد کارکنان خود را توسعه داده و از این طریق رشد خود را افزایش دهد. می تواند براساس یک برنامه توسعه مهارت باشد. اینها چندین اقدام آموزشی است که باید تأیید کارفرما را برای کارمندان خود داشته باشد. روی این روش 4 نقطه ای تمرکز کنید.

برنامه توسعه مهارت چیست؟

از اول ژانویه 1 ، برنامه آموزشی انجام می شود برنامه توسعه مهارت. این کلیه فعالیت های آموزشی کارفرمای را برای کارمندان خود گرد هم آورده است. از آنجا که اقدام آموزشی به یک هدف حرفه ای می رسد ، هر بخش نیازهای آموزشی کارمندان خود را ارزیابی می کند.

در پایان آموزش ، کارکنان دانش و دانش جدیدی کسب می کنند. آنها همچنین می توانند دانش و تجربه خود را برای حفظ موقعیت فعلی یا آینده خود به روز کنند یا تقویت کنند.

توسعه مهارت ها می تواند از طریق مربیگری شخصی یا گروهی انجام شود. جلسات حرفه ای در نمایشگاه های شغلی یا انجمن ها نیز به عنوان بخشی از یک برنامه توسعه مهارت ها برنامه ریزی شده است.

تدوین برنامه توسعه مهارت برای کارفرما الزامی نیست ، اما بسیار توصیه می شود. این اقدام نیروی انسانی به توسعه احساس تعلق کارمندان کمک می کند. در حقیقت ، یک کارمند که در یک برنامه توسعه مهارت ایجاد شده است ، مولد و با انگیزه خواهد بود.

ذینفعان در یک برنامه توسعه مهارت ها چه کسانی هستند؟

طرح توسعه مهارت ها دو طرف نگران هستند:

کارفرما

این می تواند همه شرکت ها را مورد توجه قرار دهد که آیا آنها یک VSE ، یک SME یا یک صنعت هستند. اجرای و اجرای برنامه توسعه مهارت ، تصمیم کارفرما است. در صورت عدم احساس نیاز ، ممکن است دومی از آن استفاده نکند.

همکاران

کلیه کارمندان ، اعم از مدیران ، مدیران یا اپراتورها ، می توانند بخشی از یک برنامه توسعه مهارت باشند. این بخشی از قرارداد کار عادی است. هنگامی که یک کارمند از آموزش توسعه مهارت مطلع شد ، دومی باید در آن شرکت کند. توجه داشته باشید که حتی کارمندان در قراردادهای کوتاه مدت یا در دوره های آزمایشی نیز می توانند در برنامه توسعه مهارت ها گنجانده شوند. اما بستگی به شرکتها دارد.

امتناع کارکنان از شرکت در آموزش می تواند به عنوان عدم تمکین در نتیجه سوء رفتار حرفه ای در نظر گرفته شود. عدم توجیه کارمند در هنگام آموزش به دلیل اینکه در مرخصی بیمار یا مرخصی است. البته هیچ نتیجه ای ندارد.

علاوه بر این ، اگر یک کارمند در برنامه توسعه مهارت ها قرار نگرفته باشد ، می تواند به دنبال مصاحبه با شماره 1 + خود (سلسله مراتب) مشارکت کند. دومی نیازهای خود را با یک مصاحبه و ارزیابی توجیه می کند.

کارمند تمام حقوق خود را در طول آموزش حفظ می کند. جبران خسارت و مزایای وی بدون تغییر باقی می ماند. در صورت بروز هرگونه حادثه در طول آموزش ، این یک تصادف کاری محسوب می شود.

در صورت عدم توجیه ، کارمند غایب در طول آموزش ممکن است از جلسه درمانی بهره مند شود. مانند استراحت پزشکی ، بستری شدن در بیمارستان یا یک ضرورت خانوادگی. مرخصی ، حتی اگر برنامه ریزی شده و همچنین مرخصی استثنایی نیز بخشی از عدم توجیه آموزش های مهارت های توسعه مهارت های از دست رفته نیست.

چگونه می توان برنامه توسعه مهارت ها را تنظیم کرد؟

تدوین یک برنامه توسعه مهارت ، ارائه آموزش را تسهیل می کند. اجرای آن با تشخیص نیازهای آموزشی آغاز می شود.

به عنوان مثال: شما مدیر ارتباطات هستید ، وظیفه شما مدیریت ارتباطات داخلی و خارجی است. شما برای بهینه سازی اعتبار شرکت خود نیاز به آموزش ارتباط دیجیتال دارید. اگر موضوع برای شما جدید است یا اگر اصول اولیه ای برای یادگیری بیشتر دارید. شما به آموزش ارتباط دیجیتال نیاز خواهید داشت.

N + 1 شما درخواست را به صورت یک سند به سلسله مراتب ارسال می کند. این شامل ارزش افزوده ، تأثیرات و مدت زمان آموزش شرکت می باشد. پس از اعتبارسنجی سلسله مراتب ، این درخواست به منابع انسانی می رود که به دنبال ارائه دهنده خدمات مناسب برای انجام آموزش خواهند بود. آموزش می تواند در داخل یا خارج از شرکت انجام شود. این هزینه توسط کارفرما تحمل می شود.

در پایان آموزش ، ارزیابی زنده ای از دستاوردها به شما ارائه می شود. این میزان مهارت شما در این زمینه را تعیین می کند. علاوه بر این ، ارزیابی مهارت نیز برای ارزیابی نتایج شما انجام خواهد شد. این عمل در طول دوره های ارزیابی مطابق با تقویم شرکت شما انجام می شود. به طور کلی ، ساختارهای رسمی هر سه یا دو بار در سال ارزیابی مهارت ها را انجام می دهند.

برنامه توسعه مهارت باید به نتیجه ملموس برای شرکت منتهی شود. علاوه بر دانش کارمند ، ساختار ، از جمله دیگر ، باید باعث افزایش شهرت خود در شبکه های اجتماعی شود.

چگونه بفهمیم که یک برنامه توسعه مهارت موفق بوده است؟

بسیاری از رهبران اثربخشی یک برنامه توسعه مهارت را تشخیص نمی دهند. این ممکن است یکی از دلایلی باشد که باعث شده است. برخی ساختارها ارسال آموزش به کارمندان خود را ضروری نمی دانند. آنها فکر می کنند که با یادگیری شغل ، مهارت ها به تنهایی رشد می کنند.

با این وجود ، بسیاری از شاخص های عملکرد از طریق اجرای یک تمرین آموزشی قابل اندازه گیری است. اگر به عنوان مثال یک مدیر ارتباطات که مثلاً در مدیریت جامعه آموزش دیده است ، مثال بزنیم. شرکت کننده مهارت های مختلفی از قبیل تمرین بازاریابی ورودی ، مطالعات تحلیلی و همچنین تسلط بر ابزارهای دیجیتالی کسب خواهد کرد. در میان چیزهای دیگر ، می توانید انگیزه و احساس تعلق خود را احساس کنید.

بهترین کار برای انجام نتایج واقعی است. این نوعی اثبات تواناییهای شما در پیش است. و این ، هر چه در این زمینه باشد. اگر در طی شش ماه آینده به تنهایی تمرین کنید. در مورد ایجاد انواع داشبورد در اکسل. که پس از آن به محض ایجاد فرصت ، شما را به همکارانتان ارائه می دهد. یا رئیس ، نمودارهای ردیابی عالی شما. واضح است وقتی درخواست آموزش در اکسل می کنید. هیچ کس در سودمندی این آموزش شک نخواهد کرد. توانایی های شما از قبل نشان داده شده است. این فقط یک تشریفات ساده خواهد بود. امکان افزایش تخصص شما برای شما وجود دارد.