بین محتوا و فرم ، بسیاری از افراد به نفع یکی یا دیگری داوری می کنند. در واقعیت ، اگر بخواهید حرفه ای بمانید ، این تجمل را ندارید. همان اندازه که محتوا صلاحیت شما را نشان می دهد ، همان اندازه فرم مربوط به جدیت و احترامی که برای خوانندگان قائل هستید را نشان می دهد. بنابراین ، شما باید پارامترهای زیادی را در نظر بگیرید که امکان ارائه متن بی نقص را فراهم می کند و باعث می شود شما بخوانید.

اولین تقدیر بصری

خواننده حرفه ای ، و حتی آماتور ، قالب بندی شده است تا قبل از رفتن به پایین ، فرم را ابتدا ببیند. بنابراین ، او این رفلکس را دارد تا یک دوره بصری را از بالا به پایین و از چپ به راست اجرا کند. در چند ثانیه ، خواننده از کیفیت متن قدردانی می کند. این ارزیابی حتی اگر کیفیت پس زمینه وجود داشته باشد به سختی قابل برگشت خواهد بود. این امر اهمیت طرح ، استفاده از کلمات خاص ، درج تصاویر و غیره را توضیح می دهد. این نیز موقعیت عنوان در بالا و ترازبندی همه عناوین فرعی در سمت چپ صفحه را توضیح می دهد.

استفاده از چربی و چربی

استفاده از چربی و چربی از منطق قدرت پیروی می کند. در واقع ، چشم هر چیزی را جذب می کند که نیرویی بیشتر از جرم داشته باشد ، به همین دلیل عناصری را که می خواهیم به آنها جلب کنیم بزرگ یا پررنگ قرار می دهیم. در زمینه تایپوگرافی ، این مورد عنوان و عناوینی است که به صورت بزرگ و مقدمه و نتیجه گیری با حروف بزرگ است. یک ترفند وجود دارد که بسیاری از متخصصان در پردازش کلمات از آن استفاده می کنند و آن استفاده از قلم دیگری است که برای عناوین و زیرعنوان ها بارزتر است.

نفوذ سفید

سفیدپوستان به بلوک های تایپوگرافی اشاره می کنند که اطلاعاتی را درباره تفاوت قدرت آنها ارائه می دهند. اینها وقفه های خط ، شکست صفحه ، فاصله است. این همان چیزی است که به سند امکان نفس کشیدن می دهد و با درک خواننده از سند بازی می کند. بنابراین نشان داده شده است که به جای انجام این افزایش اما گذاشتن فشرده در وسط متن ، با قرار دادن عنوان بدون افزایش اندازه قلم ، از یک خط صرف نظر کنید.

استفاده از سلسله مراتب توپوگرافی

متن شما یک کار هنری نیست بنابراین نمی توانید از سلسله مراتب توپوگرافی سو abuse استفاده کنید. این می تواند مانند یک فیلم با جلوه های ویژه بسیار زیاد باشد. در پایان هیچ کس او را جدی نمی گیرد. بنابراین ، شما باید تعادل را انتخاب کنید و از به کار بردن سبک های مختلف بسیار پرهیز کنید. ایده آل یک یا دو سبک خواهد بود.

علاوه بر این ، باید توجه داشت که درج تصاویر اگر به خوبی انجام شود می تواند ارزش افزوده بسیار خوبی برای آن باشد. در غیر این صورت ، اثر معکوس حاصل می شود. به همین دلیل است که باید ارتباط تصویر را ارزیابی کنید و در صورت امکان از قالب های رنگی استفاده کنید.

سرانجام ، همه این قوانین باید به روشی هوشمندانه و متعادل ترکیب شوند زیرا اگر می خواهید در یک لحظه توجه بسیاری از موارد را به خود جلب کنید همه چیز پیش پا افتاده است. بنابراین مجبور به انتخاب می شوید.