بهتر کار کنید

کار اغلب یک داستان است! چگونه می توان شروع کرد، و مخصوصا جایی که شروع شود؟ یک سوال که به علامت می رسد ... یک مشکل رو به رشد در جامعه ما که در آن کار با سرعت و بهره وری غلبه می کند.

به عنوان یک کارمند یا مدیر شرکت، همه ما باید بدانیم که چگونه زمان کار ما را مدیریت و اولویت بندی می کنیم. این فرآیند یک گام مهمی در موفقیت هر چه بیشتر وظایف و موفقیت های پروژه های طولانی مدت ما است.

آیا می خواهید تمام کلید ها را برای مدیریت زمان کار خود یاد بگیرید؟ با تشکر از این ویدئو از دقیقه 3، شما کشف ساده، اما بتن راهنمایی برای بازوی شما با وظایف که در انتظار شما!

تبدیل شدن به یک اثر بهره وری در کار. شما در مورد آن فکر نکردید؟ با پیروی از این نکات، خواهید دید که زندگی حرفه ای شما تغییر خواهد کرد.

در این ویدئو، شما می توانید افکار و راهنمایی هایی را که کارآموز کارآمدی شما را می سازد ... پیدا کنید و همه این موارد فقط در موارد 5:

1) Êتمرکز کنید : غلظت، پایه ضروری.

2) اولویت ها : آیا کارهای زیادی انجام داده اید؟ همه چیز در مورد یادگیری برای سازماندهی و اولویت بندی آنها است ...

3) بدانید که چگونه می گویند نه : یک موضوع پیچیده، اما ضروری است در مدیریت کار شما.

4) تعویق انداختن : ترمز که می تواند تمام پروژه های شما را نابود کند!

5) یادداشت برداری کنید : یک عادت برای سازماندهی بهتر.

بنابراین آماده کار به طور موثر؟


READ  تکنیک های آموزش Gmail Enterprise: همکاران خود را راهنمایی کنید