آموزش عالی OpenClassrooms کاملا رایگان

آموزش اغلب مستلزم خرید خدمات است. این ممکن است شامل هزینه های مربیان، هتل ها، تجهیزات، حمل و نقل و آموزش باشد.

این بودجه می تواند بسیار قابل توجه باشد. بنابراین باید خرید خود را با استفاده از روش های سنتی خرید بهینه کنید.

در این دوره یاد می گیرید که چگونه تامین کننده ای را پیدا کنید و با آن تماس بگیرید که انتظارات شما را برآورده کند. جدا از قیمت، در مورد زمان و کیفیت نیز بحث خواهید کرد تا انتظارات خود را برآورده کنید. همچنین یاد خواهید گرفت که چگونه نتایج را ردیابی کنید و ROI را ارزیابی کنید تا برای آینده آماده شوید!

اگر می خواهید اصول اولیه آموزش بهینه سازی خرید را بیاموزید، این دوره برای شما مناسب است.

ادامه مقاله در سایت اصلی →

READ  کسب و کار شما در خلبانی خودکار با CLICKFUNNELS