نگاه صحبت می کند

بسیاری از مطالعات نشان داده است که نگاه تأثیر قابل توجهی در درک پیام های شما و همکاران شما دارد. دانیل کانمن در کتاب تعصبات شناختی خود ، تجربه ای را در شرکتی بیان می کند که در آن همه عادت داشتند مبلغی را آزادانه در اتاق استراحت واریز کنند تا تأمین مالی قهوه را تأمین کنند. به بهانه تزیین ، عکسی کنار جعبه محل واریز مبلغی قرار داده می شد و هر روز تغییر می کرد. در میان عکس ها ، چندین بار یکی از چهره هایی که مستقیماً به شخصی که مبلغی را پرداخت می کند ، نشان داده شده است. مشاهده: هر بار که این عکس در محل قرار می گرفت ، مبالغ پرداختی بیشتر از میانگین روزهای دیگر بود!

مراقب باشید در هنگام تعامل با همکاران خود نگاه کنید و یا هنگام عبور از کنار آنها چشمان آنها را ملاقات کنید. اجازه ندهید خود را مجذوب افکار ، مقالات و صفحه رایانه خود کنید.

حرکات صحبت می کنند

ژست ها با ارائه معنای اضافی مهم، تبادلات کلامی شما را همراهی می کنند. بی حوصلگی مثلا:

کارمند شما که از یک پا به پای دیگر می رود، به ساعت یا تلفن همراه خود نگاه می کند، آه می کشد

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  آیا من حق دارم تعداد روزهای مرخصی استحقاقی را که به دلیل ساعات غیر کار در چارچوب فعالیت جزئی بدست آمده کاهش دهم؟