در پایان این دوره، شما قادر خواهید بود:

  • شناسایی عوامل تعیین‌کننده سلامت، اهرم‌های اقدام عمومی در سلامت، نابرابری‌های اجتماعی و سرزمینی در سلامت و در نهایت مشکلات عمده سلامت امروز،
  • هدف قرار دادن قوانین اساسی از نظر بهداشت، واکسیناسیون، سلامت، غذا یا حتی فعالیت ورزشی،
  • تاثیر محیط های زندگی، فیزیکی و اجتماعی را بر سلامت هر یک از ما بدانیم

توضیحات:

همه ما تحت تاثیر مسائل بهداشتی هستیم.

در سطوح ملی و محلی، سیاست های بسیاری برای مقابله با آن ها اجرا می شود مسائلی که در عین حال جمعیتی، اپیدمیولوژیک و اجتماعی هستند و به همه اجازه دهید تا زمانی که ممکن است در سلامت کامل زندگی کنند.

ابزار عمل بسیار متنوع است، به ویژه از نظر پیشگیری و ارتقای سلامت

کیفیت هوا، تغذیه، بهداشت، فعالیت بدنی، شرایط کاری، روابط اجتماعی، دسترسی به مراقبت های با کیفیت همه عواملی هستند که به وضعیت عمومی خوب سلامت کمک می کنند.

این موضوعات مختلف در سه بخش مورد بررسی قرار خواهند گرفت. ما تلاش خواهیم کرد تا ضمن تشریح سیاست های ملی، آنها را از طریق مثال هایی در قلمروها تشریح کنیم.

ادامه مقاله در سایت اصلی →

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  ویندوز 10 را یاد بگیرید