از سال 2016، چندین دانشگاه و مدرسه عالی برای حمایت از دانش‌آموزان دبیرستانی در راهنمایی شغلی خود، MOOCs را ارائه کرده‌اند. این MOOC ها به گونه ای طراحی شده اند که تیم های آموزشی بتوانند از محتوای آنها به عنوان بخشی از فعالیت های داخل مدرسه استفاده کنند.

این MOOCها ابزارهایی هستند که در چارچوب ساعاتی که به راهنمایی اختصاص داده شده است در خدمت تیم های آموزشی هستند و به دانش آموزان اجازه می دهند تا دروس و دروس را در اختیار بگیرند.

هدف این MOOC حمایت از تیم های آموزشی دبیرستان در استفاده از MOOC های کمک راهنمایی است تا MOOC را با فعالیت های کلاسی ترکیب کند و پاسخی متناسب با مشخصات و انتظارات دانش آموزان ارائه دهد. پشتیبانی راهنمایی

این اجازه می دهد تا کسانی که با MOOC آشنا نیستند، پایه های لازم را برای کشف MOOC ها در FUN ارائه دهند و در استفاده از MOOC ها به عنوان ابزار کمک جهت گیری همراهی کنند.

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  تور استارتاپ: در 3 ساعت همه چیز را درباره استارتاپ ها بدانید