توضیحات:

این آموزش در بوم مدل کسب و کار به طور عمده برای این منظور طراحی شده است

خالق استارتاپ های نوآور

به TPE

و کارآفرینان خودرو

به خصوص برای کسانی که مایل به ماجراجویی کارآفرینی در بخش خدمات فناوری اطلاعات هستند

ما از طریق این آموزش یک ابزار ساده را به شما پیشنهاد می کنیم، بوم مدل کسب و کار که ابزار مرجع باقی می ماند که به شما امکان می دهد عناصر کلیدی پروژه خود را نقشه برداری کنید و آنها را در یک کل، ابتدا منسجم، سپس مرتبط یا حتی نوآورانه سازماندهی کنید.