سلام،

به جلسه دوم دوره «با هم بیایید حضور فلزات سمی در بشقاب خود را کاهش دهیم.» با موضوع فلزات سنگین در محیط، انتقال آنها، منابع و تأثیرات آنها خوش آمدید. این دوره به زبان اشاره فرانسوی و فرانسوی می باشد.

با تشکر از این دوره، شما همه چیز را در مورد فلزات سنگین می دانید: مشکلات اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی که آنها ایجاد می کنند، منشاء انسانی و طبیعی آنها، سفر آنها از طریق محیط زیست به سمت غذای ما و در نهایت اینکه محققان چگونه این فلزات را تجزیه و تحلیل می کنند.

شما می توانید بین نسخه ای به زبان فرانسوی با زیرنویس یا به زبان اشاره با زیرنویس انتخاب کنید. انتقال متن ویدیو نیز برای دانلود در دسترس است تا بتوانید روی نسخه کاغذی کار کنید.

با حداقل 1 ساعت کار در هفته، می توانید گواهی موفقیت با 75٪ پاسخ صحیح به آزمون های ما را دریافت کنید.

این MOOC آزمایشی در زمینه دسترسی است و ما از شما می خواهیم که پس از اتمام آن یک پرسشنامه رضایت را پر کنید.

به زودی شما را ملاقات خواهم کرد.

تیم آموزشی

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  بهبود بهره وری و دستیابی به اهداف