آیا می دانید دیوانگی چیست؟ بیماری قابل تشخیص و درمان؟ نتیجه تصرف شیطانی؟ محصول بستر اجتماعی و سیاسی؟ آیا "دیوانه" مسئول اعمال خود است؟ آیا جنون حقیقتی را در جامعه و در هر یک از ما آشکار می کند؟ در طول تاریخ، متفکران بزرگ، اعم از فیلسوف، الهی‌دان، پزشک، روان‌شناس، انسان‌شناس، جامعه‌شناس، مورخ یا هنرمند همین پرسش‌ها را از خود پرسیده‌اند و نظریه‌ها و ابزارهایی را برای ارائه پاسخ به آن‌ها توسعه داده‌اند. با Mooc "تاریخ بازنمایی و درمان جنون" شما را به کشف آنها دعوت می کنیم.

در 6 جلسه مستند، متخصصان دانشگاه، پزشکی و فرهنگ، 6 موضوع ضروری را برای پاسخ به سوالات شما در مورد بازنمایی و درمان جنون ارائه می دهند.

اگر می خواهید دانشی در مورد رویکردهای مختلف جنون در طول تاریخ به دست آورید و تأیید کنید و بحث های بزرگ معاصر در مورد سلامت روان را درک کنید، این MOOC می تواند برای شما مناسب باشد!