آیا فروش یک هنر است یا یک علم؟

مشخصات جدید فروشنده در استارتاپ ها شروع به ظهور می کند ، یک هکر ترکیبی که با استفاده از ابزارهایی برای به دست آوردن کارآیی ، فرآیندهای تأثیرگذاری و تعصبات شناختی و رفتاری را تسریع می کند.

محتوای رایگان بیشتری را در سایت شخصی من کشف کنید

ادامه مقاله در سایت اصلی →