چگونه اورنلا، یک مادر 33 ساله پویا که در نزدیکی Rungis زندگی می کند، توانست در یک سال از وضعیت جویای کار به دستیار منابع انسانی منتقل شود؟ همه در حالی که دیپلم خود را از IFOCOP می گیرد و زندگی خانوادگی خود را بدون اینکه خود را در شرمساری مالی قرار دهد مدیریت می کند؟ ساده ترین راه این است که از او سوال بپرسید.

اورنلا، شما در حال شروع سال بسیار قوی هستید، زیرا در زمان این مصاحبه به تازگی شغلی به عنوان دستیار منابع انسانی پیدا کرده اید!

در واقع، و من بسیار خوشحالم (لبخند). این فقط اعتقاد من را تقویت می کند که با شروع بازآموزی حرفه ای خود از طریق آموزش، انتخاب درستی انجام دادم.

شما دوره آموزشی دستیار منابع انسانی را با IFOCOP دنبال کردید. اما شما از کدام دنیای حرفه ای آمده اید؟ و مسیر آموزشی اولیه شما چیست؟

من در ابتدا خودم را در بخش گردشگری مقدر کردم. پس از BAC عمومی، من همچنین یک BTS را در فروش و تولید گردشگری انجام داده بودم، که متأسفانه فرصتی برای تایید آن نداشتم، پس از تغییر در زندگی شخصی که باعث شد زادگاهم نرماندی را به مقصد منطقه پاریس ترک کنم. اولین فوریت پس از آن یافتن شغل برای آن بود