تحول دیجیتال را درک کنید و از پایداری کسب و کار خود در جهانی در حال تغییر اطمینان حاصل کنید

فن آوری ها در همه جا وجود دارند و به طور گسترده در جامعه در حال توسعه هستند. آنها بر محیط زیست ما تأثیر می گذارند و غیرقابل انکار است که جهان در حال تغییر است.
چالش های جدید این جامعه دیجیتالی برای ما چیست؟ و چگونه سازگاری شرکت ها با این تغییر سریع امکان پذیر است؟

هدف این است که همه کلیدهای رهبران کسب و کار ، به ویژه مشاغل کوچک ، برای درک چالش های تحول دیجیتال و چگونگی اقدام مشخص را بدست آوریم و تجارت خود را در انتقال دیجیتال متحول کنیم.

این دوره به موارد زیر خواهد پرداخت:

  • تحول دیجیتال چیست؟ چگونه می توانم تجارت خود را برای آن آماده کنم؟
  • چالش ها و خطرات تحول دیجیتال چیست؟
  • چگونه می توانم یک طرح تحول دیجیتال برای شرکت خود تعریف کنم؟
  • چگونه می توان این تغییر را ایجاد کرد؟

این دوره برای چه کسانی است؟

  • کارآفرینان
  • تجار
  • مدیر SME
  • افرادی که مایل به درک تحول دیجیتال هستند

ادامه مقاله در سایت اصلی →

READ  مجموعه فیزیکی: 2- مکانیک نقطه مادی