چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

بیش از ترس او

بر ترس خود غلبه کنید ، احتمالی که دیگر به آن اعتقاد ندارید؟ اگر به شما بگویم که می تواند ... به یک نیروی محرک تبدیل شود چه؟

ترس این احساساتی است که می تواند شما را متوقف کند، اما هنوز برای محافظت از شما و تحریک شما وجود دارد ...

تصور کنید؛ شما در موقعیتی خطرناک قرار می گیرید و این ترس به آرامی در حال رخ دادن است ، وقت آن است که اقدام کنید ، درست است؟ از خود بپرسید: شاید این سیگنال نجات خود باشد؟ این همچنین می تواند راهی برای احساس ، حرکت رو به جلو و واکنش شما باشد.

ترس از شکست، بلکه همچنین گرفتن هواپیما، اتخاذ تصمیمی برای از دست دادن اتوبوس، به حالت تعلیق ... بسیاری از موقعیت های مختلف، اما به طور مداوم همان احساسات. خوشبختانه شما این را به یک عنصر منفی نسبت می دهید، همچنین می تواند این کمکی را به ما بدهد و مسیر زندگی ما را در طی یک پروژه یا تصمیم به عقب بر گرداند.

فکر نکنید کارآفرینان موفق آن را احساس نکنند. آنها لزوما در سفر خود به ایجاد شرکت خود با در نظر گرفتن خطر است که به این معنی است. هدف؟ آنها ابتکار عمل خود را پس از پروژه هایشان انجام دادند.

اولین قدم این است که با درک آن برای پذیرفتن آن ابتدا شروع کنید.

بیاموزید امروز با این ویدیوی 2 دقیقه ای بر ترس خود غلبه کنید. دیگر فلج نشوید و ترس خود را به تحرکی تبدیل کنید.

در این ویدئو شما راهنمایی و مشاوره ای خواهید یافت که به شما کمک می کند تا از خودتان فراتر بروید و توان بالقوه خود را آزاد کنید ... و همه این موارد فقط در موارد 5:

READ  بدانید که چگونه تصمیمات درست را بگیرید

    1) ابزار اندازه گیری : شما می ترسید از موفقیت به همان اندازه که از شکست می ترسید ... گوش دادن به ترس شما احساس می کنید و سطح آن را ارزیابی کنید.

    2) سیگنال ازعمل : ترس به عنوان یک نشانه ای از عمل؟

    3) رژه : آماده سازی، عنصری است که به شما اطمینان داده و باعث کاهش ترس شما خواهد شد.

    4ارتباط برقرار کردن آیا شما زندگی خود را بازی می کنید؟ یا فرزندان شما؟ وقت خود را صرف فکر کردن در مورد آن کنید

    5(تصویری) تصور کنید شکست شما آسان است، اما تصور کنید موفقیت شما حتی بیشتر است!

دیگر نگران نباشید، نگرانی های خود را تغییر دهید و خودتان را آزاد کنید.