چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

 

 


ترس از نگاه دیگران 

ترس از نگاه دیگران ، ترسی که اغلب برمی گردد. همه ما شرایط پیچیده ای را پشت سر گذاشته ایم! آیا می خواهید قدمی در زندگی خود بردارید؟ یا اینکه در جمع اظهارنظر می کنید؟ یا به سادگی یک سوال بپرسید؟ این اقدامات اعم از اقدامات کوچک یا بزرگ باشد ، این ترس می تواند مدام بازگردد تا شما را مجبور کند و هرگز شما را ترک نکند ...

یک مشکل مسری و شناخته شده در سراسر جهان است. این می تواند اثرات مضر داشته باشد که مانع از حرکت شما به سمت جلو می شود، گاهی اوقات ممکن است شما را فریب دهد: اسرار مبارزه با آن چیست؟ برای جلوگیری از آن چه باید کرد و همچنان خودتان باشید؟

با تشکر از این ویدیو 2 دقیقه، شما خواهید فهمید چرا، در پایان، می تواند آن را به غلبه بر آن و حرکت به جلو آسان است. ترس اغلب ایجاد ذهن ما، توهم است، بنابراین ترس خود را از دیگران به نظر می رسد تخریب شده است.

درسهایی که ساده و آسان برای قرار گرفتن در محل زمانی که از آنها مطلع می شوید. اتخاذ این دوره اقدام و ترس خود را باز کنید. به خودتان فرصت بدهید که خودتان بی رحم و معتبر باشید!

در این ویدئو شما راه حل ها و راهنمایی هایی را پیدا خواهید کرد که به مقاومت در برابر ترس چشم دیگران و روزمره زندگی تان کمک خواهد کرد ... و همه چیز در 5:

1) فرضیه ها وقت خود را صرف فکر کردن به جای هموطنان خود نکنید.

2)متفقاé : "با این که بخواهید بیش از حد همه را راضی کنید ، در آخر هر کسی را خشنود می کنید" باید انتخاب کنید!

READ  کلیدهای 5 که می توانند به مدیریت استرس بهتر کمک کنند و از استرس جلوگیری کنند

3) ناف : اگر جهان در اطراف شما چرخید، ممکن است ...

4) نسبی سازی : بیاموزید که به استرس کمتر نسبت دهید.

5) پذیرش : محدودیت های خود را بپذیرید و در مسیر خود حرکت کنید.

کمک ارزشمند که به شما در زندگی روزمره کمک می کند. من دیگر نمی ترسم و تو؟