از نظر تاریخی، اقدام خشونت آمیز به عنوان یک عمل مقاومت ظاهر شده است، گاهی اوقات ناامیدانه. بسته به منافع طرفین و اهداف انتخاب شده، اغلب به عنوان تروریست شناخته می شود. علیرغم تلاش‌های فراوان، هیچ تعریف بین‌المللی مشترکی یافت نشد و اغلب سازمان‌هایی که اقدامات خشونت‌آمیز انجام می‌دادند، در دوره‌ای از تاریخ خود به عنوان تروریست محکوم شده‌اند. تروریسم نیز تکامل یافته است. مفرد، جمع شده است. اهداف آن متنوع شده است. اگر مفهوم تروریسم اغلب موضوع مناقشه و مناقشه است، به این دلیل است که با ذهنیت قوی آغشته شده و پدیده ای پیچیده، متغیر و چندوجهی را مشخص می کند.

این دوره یک تحلیل تاریخی دقیق و دقیق از جهش‌های تروریسم، تحولات و گسست‌های آن، عبور آن از یک ابزار مجرمانه منحصر به فرد به بعد متکثر را ارائه می‌دهد. این شامل: تعاریف، بازیگران، اهداف، روش ها و ابزار در مبارزه با تروریسم است.

هدف این دوره ارائه دانش بهتر و توانایی بیشتر در تجزیه و تحلیل اطلاعات در مورد مسائل تروریستی است.

ادامه مقاله در سایت اصلی →

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  مبانی تحلیل کسب و کار