در شرکت ها، جلسات اغلب به دنبال گزارش یا خلاصه ای از ایمیل ها می باشند، به طوری که کسانی که نتوانسته اند حضور داشته باشند، از آنچه که گفته شده است، یا کسانی که حاضر به نگه داشتن یک رکورد کتبی هستند، آگاهی دارند. . در این مقاله، به شما کمک میکنیم که یک ایمیل خلاصه را بعد از یک جلسه بنویسید.

خلاصه یک جلسه را بنویسید

هنگام یادداشت برداری در یک جلسه ، عناصر اصلی وجود دارد که باید یادداشت شود تا بتوانید خلاصه ای بنویسید:

  • تعداد شرکت کنندگان و اسامی شرکت کنندگان
  • زمینه جلسه: تاریخ ، زمان ، مکان ، برگزار کننده
  • موضوع جلسه: هم موضوع اصلی و هم موضوعات مختلفی که مورد بحث قرار گرفت
  • بیشتر مسائل مربوط به آن است
  • نتیجه جلسه و وظایف تعیین شده به شرکت کنندگان

ایمیل خلاصه ای از جلسه شما باید به همه شرکت کنندگان ارسال شود، بلکه به افرادی که به آن علاقه مند هستند، به عنوان مثال در بخش خود، که نمی توانند حضور داشته باشند و یا دعوت نشده اند.

نشست سنتز ایمیل قالب

در اینجا یک مدل امیl خلاصه جلسه:

موضوع: خلاصه جلسه [تاریخ] در مورد [موضوع]

Bonjour در à توس،

لطفا در زیر خلاصه جلسه در مورد [میز] میزبانی شده توسط [میزبان] که در تاریخ [محل] در تاریخ [تاریخ] برگزار شد.

در این جلسه X نفر حضور داشتند. خانم آقا. [برگزار کننده] جلسه را با ارائه سخنرانی در مورد [موضوع] آغاز کرد. سپس موارد زیر را مورد بحث قرار دادیم:

[فهرست مسائل مورد بحث و خلاصه کوتاه]

به دنبال بحث ما ، نکات زیر ظاهر شد:

[فهرست نتیجه گیری جلسه و وظایف انجام شده].

جلسه بعدی در تاریخ [date] برگزار می شود تا پیشرفت در این مسائل را پیگیری کند. قبل از تقاضای دعوت برای شرکت در یک جلسه دو هفته ای دریافت خواهید کرد.

BIEN cordialement،

[امضا]