آموزش عالی OpenClassrooms کاملا رایگان

قانون "Avenir" در مورد آموزش حرفه ای، مصوب 5 سپتامبر 2018، دنیای آموزش در فرانسه را به شدت تغییر داده است. مؤسسات تخصصی با انقلاب مهارت، یکی از بزرگترین چالش های سال های آینده، سازگار شده اند.

مهارت‌ها سریع‌تر از همیشه در حال پیشرفت هستند: حرفه‌ها ناپدید می‌شوند تا راه را برای دیگرانی که تا آن زمان ناشناخته بودند باز کنند. دیجیتالی شدن فرآیندهای کسب و کار نیازمند مهارت های جدید و سازگاری سریع است. بنابراین، یک سیستم آموزشی مناسب یک چالش بزرگ برای دولت و کسانی است که می خواهند دسترسی خود را به شغل تضمین کنند.

این آموزش به تغییرات اساسی در سیستم تامین مالی آموزش حرفه ای اختصاص دارد. معیارهای اعتباربخشی موسسات آموزشی و برنامه های آموزش حرفه ای را بررسی می کنیم. ما در حال بررسی مکانیسم‌هایی مانند حساب‌های آموزشی شخصی (CPF) همراه با مکانیزم شورای توسعه حرفه‌ای (CEP) هستیم تا مشاوره و راهنمایی بهتری ارائه کنیم.

ابزارهای مختلفی که شرکت ها و مشاوران شغلی برای کمک به کارکنان در توسعه و تامین مالی دوره های آموزشی مختلف خود استفاده می کنند مورد بحث قرار می گیرد.

ادامه مقاله در سایت اصلی →