کیفیت برای هر شرکتی، چه بزرگ و چه کوچک، یک مسئله اصلی است. اغلب با بهبود سودآوری، رضایت مشتری و ذینفعان، و کاهش هزینه ها و زمان انجام کار همراه است. سیستم مدیریت کیفیت (QMS) روشی عالی برای کنترل فرآیندها در هر شرکت است. از فرآیندهای مرتبطی تشکیل شده است که با یکدیگر در تعامل هستند و به طور مؤثرتر و کارآمدتر به نتایج ثابتی دست می یابند. بنابراین ابزارهای کیفی روش ها و تکنیک هایی برای تجزیه و تحلیل یک موقعیت، تشخیص و حل مشکلات هستند.

مثال های کاربردی برای ابزارهای حل مسئله

آموزش ابزارهای با کیفیت طراحی شده است تا به دانش آموزان و مبتدیان در زمینه کیفیت کمک کند تا ابزارهای کیفی مانند طوفان فکری، روش QQOQCCP، نمودار ایشیکاوا (علت- معلول)، نمودار پارتو، روش 5 چرا، PDCA، نمودار گانت و نمودار PERT را درک کنند. این آموزش همچنین برای ارائه نمونه های عینی از کاربرد این ابزارها در موقعیت های واقعی طراحی شده است.

تسلط بر طوفان مغزی، روش QQOQCCP، PDCA و 5 چرا

طوفان فکری روشی خلاقانه برای تولید ایده است. روش QQOQCCP یک روش پرسش برای درک یک موقعیت است. PDCA روشی برای بهبود مستمر است که شامل برنامه ریزی، انجام، کنترل و اقدام است. روش 5 چرا یک روش حل مسئله برای یافتن علت اصلی یک مشکل است.

به نمودارهای: PARETO، ISHIKAWA، GANTT و PERT مسلط شوید

نمودارهای پارتو برای شناسایی علل ریشه ای یک مشکل استفاده می شود. نمودار ایشیکاوا (علت و معلول) برای تجزیه و تحلیل علل و اثرات یک مشکل استفاده می شود. نمودار گانت برای برنامه ریزی و پیگیری وظایف و منابع پروژه استفاده می شود. نمودار PERT برای برنامه ریزی و پیگیری وظایف پروژه و جدول زمانی استفاده می شود.

به طور خلاصه این آموزش برای تمامی دانشجویان و مبتدیان در زمینه کیفیت در نظر گرفته شده است که با تسلط بر ابزارهای کیفیت به دنبال بهبود عملکرد شرکت خود هستند.