متأسفانه ، این کار در حرفه بسیاری از افراد فعال تبدیل به یک کار کلاسیک شده است ، اخراج به دلایل اقتصادی کارکنان بیکار بازار کار را در "جستجوی معنا" در انتخاب شغلی بعدی و سرنوشت ساز خود باز می گرداند. داستان Aurélie که امروز با او ملاقات می کنیم ، اینگونه آغاز می شود. و در اینجا نیز ، ما با یک "کلاسیک" دیگر روبرو می شویم: بازآموزی که نه تنها به ما اجازه می دهد تا بالاتر برویم ، بلکه به عنوان یک امتیاز ، با لبخند!

3 سال پیش ، می توانستید در قفسه های فروشگاه بزرگ DIY جایی که لباس مشاور فروش را بر تن داشت ، به اورلی برخورد کنید. در 33 سالگی و با داشتن دیپلم تجاری ، اورلی پس از 9 سال متوالی در این موقعیت ، مکانی راحت برای خود ایجاد کرده بود. "شاید در سطح مجوز من در تجارت نباشد ، اما شغل برای من جذاب بود ، جو تیم خوب بود ، من حساب خود را در آنجا پیدا کردم" ، او تجزیه و تحلیل می کند با این تفاوت که مشکلات اقتصادی که فروشگاه او با آن روبرو می شود پایان CDI او را رقم می زند. در مواجهه با آن ، سه گزینه بلافاصله بوجود می آید: قبول انتقال به فروشگاه دیگری از علامت. او امتناع می کند ؛ جهت جهت دهی مجدد به درون شرکت در مشخصات حرفه ای دیگر. ما نمی کنیم