MOOC به مطالعه تفکر انتقادی اختصاص داده خواهد شد. چالش های دومی برای جوامع معاصر تعیین کننده است. ما تکرار می کنیم که باید با تعصبات، تاریک گرایی و حتی تعصب مبارزه کنیم. اما فرد یاد نمی گیرد که فکر کند، نظرات دریافت شده را نقد کند، آنها را فقط پس از یک کار شخصی تأمل و بررسی بپذیرد. تا آنجا که در مواجهه با تزهای ساده‌سازی، توطئه‌آمیز و مانوی، اغلب از منابع محروم می‌شویم، زیرا واقعاً تفکر و استدلال را یاد نگرفته‌ایم.

با این حال، ما اغلب دشواری تفکر آزادانه و انتقادی را دست کم می گیریم. به همین دلیل است که این دوره به تدریج توسعه می یابد و به سؤالات پیچیده تر و بیشتری رسیدگی می کند. نخست، بحث تحلیل جنبه های مختلف تفکر انتقادی در رابطه آن با سیاست به معنای وسیع کلمه خواهد بود. سپس، پس از کسب مفاهیم اساسی، عناصر مختصری از تاریخچه تفکر انتقادی ارائه خواهد شد. سپس به تحلیل عمیق‌تری از موضوعات مرتبط با مسئله تفکر انتقادی خواهیم پرداخت: سکولاریسم، توانایی استدلال صحیح، آزادی بیان و بی‌خدایی.

بنابراین، این MOOC دارای شغلی دوگانه است: کسب دانش لازم برای درک کامل چالش‌های تفکر انتقادی، و دعوت به تفکر برای خود در دنیایی پیچیده.

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  فساد، طرفداری، اختلاس... چگونه می توان از آنها در مدیریت محلی جلوگیری کرد؟