قراردادهای دسته جمعی: قرارداد شرکتی که در صورت ناتوانی، دستمزد پایان کار را کاهش می دهد

یک کارمند، نماینده تجاری در یک شرکت هواپیمایی، به دلیل عدم توانایی و عدم امکان طبقه بندی مجدد اخراج شده بود.

او پرودهومس را تصرف کرده بود تا یادگاری از دستمزد پایان کار دریافت کند.

در این مورد ، یک قرارداد شرکت یک خسارت قطع شده را تعیین کرده بود ، که مبلغ آن با توجه به دلیل اخراج متفاوت بود:

  • اگر کارمند به دلیلی غیر انضباطی یا غیرمرتبط با ناتوانی اخراج شده باشد، در این توافقنامه مقرر شده است که حداکثر حقوق پایان کار حداکثر تا 24 ماه حقوق باشد.
  • از سوی دیگر، اگر کارمند به دلیل تخلف یا ناتوانی اخراج شده باشد، در قرارداد شرکت به قرارداد جمعی برای کارکنان زمینی در شرکت‌های حمل‌ونقل هوایی (ماده 20) اشاره می‌شود که 18 ماه حقوق را سقفی برای پایان کار تعیین می‌کند.

برای کارمندی که از سقف 24 ماهه مقرر در…