الیزابت بورن ، وزیر کار ، اشتغال و ادغام و بریژیت بورگونیون ، نماینده مسئول خودمختاری ، امروز اپراتورهای انسجام بهداشتی و اجتماعی را گرد هم آوردند تا اقدامات انجام شده در این زمینه را بررسی کنند. اشتغال و آموزش حرفه ای و ترسیم چشم اندازها در یک بخش در خط مقدم بحران سلامت.

الیزابت بورن ، وزیر کار ، اشتغال و ادغام و بریژیت بورگونیون ، نماینده مسئول خودمختاری ، امروز اپراتورهای انسجام بهداشتی و اجتماعی را گرد هم آوردند تا اقدامات انجام شده در این زمینه را بررسی کنند. اشتغال و آموزش حرفه ای و ترسیم چشم اندازها در یک بخش در خط مقدم بحران سلامت.

در طی این جلسه ، الیزابت بورن و بریژیت بورگویونون با توجه به چالش سالخوردگی جمعیت ، ضرورت ایجاد جذابیت شغل در بخش بهداشت و پزشکی و پزشکی را یادآوری کردند. وزرا ابتکار خود را در مورد تأمین مالی ، در چارچوب France Relance ، بر 16000 مکان اضافی در مراکز درمانی و اجتماعی (6000 مکان برای پرستاران ، 6600،3400 مکان برای دستیاران پرستار و XNUMX،XNUMX مکان برای کارکنان آموزشی و پشتیبانی اجتماعی) تأکید کردند.

برای تقویت تلاش ، الیزابت بورن و بریژیت بورگونیون اعطای اعطای of