چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

بایگانی گواهینامه های CSPN امکان در نظر گرفتن تکامل سریع و مداوم تکنیک های تهدید و حمله را فراهم می کند.

مدت اعتبار یک گواهی CSPN اکنون 3 سال تنظیم شده است، سپس به طور خودکار بایگانی می شود.
این اقدام مرکز ملی صدور گواهینامه اطمینان از سازگاری با مقررات اتخاذ شده توسط قانون امنیت سایبری را ممکن می‌سازد، با این منظر که این روش ارزیابی در سال‌های آینده با یک طرح جدید اروپایی مطابقت دارد.

این رویکرد همچنین بخشی از تصویب آتی توافقنامه به رسمیت شناختن فرانسه و آلمان برای گواهینامه های CSPN و معادل های آلمانی آنها BSZ (Beschleunigte Sicherheitszertifizierung، گواهینامه امنیتی تسریع شده) است. که در آن گواهینامه های BSZ دارای مدت اعتبار 2 سال است.

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  برنامه نویسی همهجانبه شی در فارو