کار کردن به عنوان یک تیم نمیتواند بداههآمیز باشد، شما همه راههای خود را برای دیدن چیزها دارید و بدون توجه به ماهیت هر یک از آنها.
بنابراین گاهی اوقات شما مجبور به آهنگسازی هستید تا کار گروهی را مثمر ثمر و لذت بخش کنید ، در اینجا چند نکته آورده شده است.

تقسیم وظایف، کلید کار گروهی موثر:

به یاد داشته باشید در مدرسه زمانی که شما باید آماده ارائه.
شما اغلب خود را به تنهایی انجام بیشتر کار، درست است؟
خوب در دنیای کار این همان چیزی است.

شایان ذکر است که در یک گروه فقط یک شرکت کننده خود را پیدا می کند که کار دیگران را انجام می دهد.
این ممکن است به دلیل عدم انگیزه در بخشی از شرکت کنندگان دیگر یا به دلیل "آشپز" ایده های خود را برای همه اعمال کنید.
به همین دلیل مهم است که وظایف را به طور پیشفرض تقسیم کنید تا نقش هر یک را تعریف کنید.

برای شناختن نحوه گوش دادن و برقراری ارتباط:

کار گروهی مستلزم احترام فراوانی است، بنابراین اگر می خواهید کار کنید، باید یاد بگیرید که به دیگران گوش دهید، بلکه ارتباط برقرار کنید.
اگر چیزی شما را ناراحت یا ناراحت نکنید، با فرد موردنظر صحبت نکنید.
این یک راز دیگر نیست ارتباط خوب و توجه گوش دادن دو عنصر است که باعث می شود کار مولد شود.

READ  ابراز وجود

یکی دیگر از شرکت کنندگان را سرزنش نکنید:

این واکنشی است که بسیاری از افراد دارند، وقتی اشتباه می کنند یکی از هم تیمی های خود را مقصر می دانند.
آن را بدانید، وقتی که به عنوان یک تیم کار می کنید هیچ چیز بدتر از آن نیست.

اگر اشتباه میکنید، آن را بپذیرید و از یادگیری آن بهره ببرید.
علاوه بر این، به احترام همکاران خود اهمیت می دهید اجتناب از کار در آب و هوا سمی.

ابتکار عمل را بدون خرد کردن دیگران انجام دهید:

ابتکار عمل یک رفتار بسیار خوب در طی کار گروهی است.
با این حال، بیش از حد دور نیست، در این صورت شما با همکاران خود عصبانی می شوید.
شما همیشه می توانید پیشنهادات، نظر خود را مطرح کنید و ایده های خود را، اما بدون انجام بیش از حد، بیش از حد سازنده نیست.

ارزیابی کار دیگران

اگر برخی از شرکت کنندگان در کار به اندازه کافی سرمایه گذاری نکنند ممکن است به این دلیل باشد که آنها به اندازه کافی احساس ارزش نمی کنند.
بنابراین، به خصوص اگر شما رهبر با کیفیت، همیشه سعی کنید در مثبت باقی بماند، لطفا منجر ارائه و تشویق اعضای تیم خود را.