نرخ دیه و کمک هزینه فعالیت جزئی: رژیم قانون عادی

در فعالیت های جزئی ، شما به کارمندان یک ساعت جبران می کنید که معادل 70٪ از حقوق ناخالص آنها است. حداکثر پاداش برای محاسبه غرامت به 4,5 SMIC محدود می شود.

قرار بود از اول فوریه 1 ، نرخ ساعتی کمک هزینه به 2021٪ از حقوق ناخالص مرجع افزایش یابد. این افت به اول مارس موکول می شود. بنابراین ، نرخ ساعتی کمک هزینه 60 درصد تا 1 فوریه ثابت باقی مانده است.

مقرراتی که مقرر می‌دارد غرامت خالص پرداختی نمی‌تواند از حقوق معمول ساعتی کارمند تجاوز کند و تصریح می‌کند که غرامت خالص و حق الزحمه پس از کسر سهمیه‌ها و سهم‌های اجباری کسر شده توسط کارفرما است، باید از اول فوریه اعمال شود. اما لازم الاجرا شدن آن نیز به اول مارس 1 موکول شده است.

تا 31 ژانویه 2021 ، نرخ ساعتی کمک هزینه فعالیت جزئی 60٪ از حقوق و دستمزد ساعتی ناخالص کارمند مربوطه در محدوده 4,5 ساعت حداقل دستمزد تعیین شد. قرار بود از اول فوریه 36 به 1٪ از حقوق ناخالص قبلی کارمند افزایش یابد.

اما به دلیل شرایط ...

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  جدید: RPS و QVT ، گام به گام یک رویکرد موفق