برای ایجاد یک جدول محوری به راحتی به لطف این آموزش اکسل 2007. بیاموزید که چگونه از این ابزار قدرتمند اکسل برای پردازش آسان حجم زیادی از داده ها تنها با چند کلیک استفاده کنید.

این آموزش حدودا 10 دقیقه ای به شما توضیح می دهد که با جدول محوری چه کاری می توانید انجام دهید.

 

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  کارگران معلول: مقررات جدید در خدمات عمومی