چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

فرمول های خروج از یک ایمیل حرفه ای جذاب

اولین و آخرین کلمه a پست از اهمیت بالایی برخوردار هستند. این میزان تعامل خبرنگار شما را تعیین می کند. دو عنصر ضروری برای تکمیل یک ایمیل حرفه ای سخت وجود دارد: فرمول خروج و فرمول مودبانه. اگر عنصر اول از قصد فرستنده خبر دهد، عنصر دوم از فرمول های بسیار ثابت پیروی می کند.

با این حال، برای اینکه این عبارت مودبانه احساس شود و جذاب باشد، سزاوار نوعی شخصی سازی است بدون اینکه ادب را قربانی کند. در اینجا چند فرمول خروجی را برای یک ایمیل حرفه ای کارآمد کشف کنید.

"من روی پاسخ شما برای ... حساب می کنم": یک عبارت دقیق مودبانه

شما می توانید مودب باشید و در عین حال در صحبت های خود سختگیر باشید. در واقع، عبارات مودبانه از نوع "در انتظار پاسخ شما ..." نسبتا مبهم است. با گفتن «من روی پاسخ شما برای ... حساب می کنم» یا «لطفاً قبل از ... پاسختان را به من بدهید» یا حتی «آیا می توانید قبل از ... به من پاسخ دهید»، همکار خود را استخدام می کنید.

دومی درک می کند که قبل از یک مهلت خاص، او موظف است به شما پاسخ دهد.

"آرزو به اطلاع شما مفید ...": فرمولی به دنبال یک سوء تفاهم

در مواقع تعارض، برای پاسخ به یک درخواست درخواستی یا نامناسب، باید از فرمولی قاطعانه اما در عین حال مؤدبانه استفاده کرد. استفاده از عبارت "آرزو به اطلاع رسانی مفید..." نشان می دهد که شما قصد ندارید در همین جا متوقف شوید و فکر می کنید به اندازه کافی شفاف بوده اید.

"آرزو برای حفظ اعتماد به نفس خود...": یک فرمول بسیار آشتی جویانه

زبان تجاری نیز بسیار مهم است. به مشتری خود نشان دهید که امیدوارید تا زمانی که ممکن است روابط تجاری خود را حفظ کنید، قطعاً یک افتتاحیه مثبت است.

READ  چگونه سریع املا اسناد خود را بهبود ببخشید، کشف نرم افزار Antidote.

همچنین فرمول های بسیار سازگار دیگری نیز وجود دارد مانند "آرزو دارم بتوانم به درخواست بعدی شما پاسخ مثبت بدهم" یا "آرزو دارم بتوانم در سفارش بعدی به شما تخفیف بدهم".

«خوشحال از اینکه توانستم رضایت شما را به ارمغان بیاورم»: فرمولی پس از حل تعارض

این اتفاق می افتد که در روابط تجاری تعارض یا سوء تفاهم ایجاد می شود. وقتی این موقعیت‌ها پیش می‌آیند و موفق می‌شوید نتیجه مطلوبی پیدا کنید، می‌توانید از این فرمول استفاده کنید: "خوشحالم که نتیجه مطلوبی برای درخواست شما دیدم".

« أَحْرَمَاً » : صیغه محترمانه

این عبارت مودبانه هنگام خطاب به یک مدیر خط یا مافوق استفاده می شود. این نشان دهنده توجه و نشانه احترام است.

در بین فرمول های استفاده شده این موارد را داریم: "با تمام احترام" یا "با احترام".

در هر صورت، استفاده از یک فرمول مودبانه که احتمالاً اثربخشی مبادلات را در یک محیط حرفه ای افزایش می دهد، مهم است. اما با مراقبت از املا و نحو نیز چیزهای زیادی به دست خواهید آورد. هیچ چیز بدتر از یک ایمیل تجاری اشتباه املایی یا غلط املایی نیست.