هدف این MOOC ارائه آموزش و حرفه های جغرافیا است: بخش های فعالیت آن، فرصت های حرفه ای و مسیرهای تحصیلی احتمالی آن.

محتوای ارائه شده در این دوره توسط تیم های آموزشی از آموزش عالی با مشارکت Onisep تولید شده است. بنابراین می توانید مطمئن باشید که محتوا قابل اعتماد است که توسط متخصصان این حوزه ایجاد شده است.

دیدگاهی که ما به طور کلی از جغرافیا داریم این است که در دوره راهنمایی و دبیرستان تدریس می شود. اما جغرافیا بسیار بیشتر از آنچه فکر می کنید بخشی از زندگی روزمره شماست. از طریق این دوره شما بخش های فعالیتی را که ارتباط نزدیکی با این رشته دارند کشف خواهید کرد: محیط زیست، برنامه ریزی شهری، حمل و نقل، ژئوماتیک یا حتی فرهنگ و میراث. ما به لطف متخصصانی که می آیند تا زندگی روزمره خود را به شما معرفی کنند، کشف این بخش های فعالیت را به شما پیشنهاد می کنیم. سپس به بررسی مطالعاتی می پردازیم که امکان دستیابی به این بازیگران فردا را فراهم می کند. چه مسیرهایی؟ چه مدت؟ برای انجام چه کاری؟ در نهایت، ما از شما دعوت می کنیم تا از طریق فعالیتی که فرصت استفاده از GIS را به شما می دهد، خود را به جای یک جغرافیدان قرار دهید. شما نمی دانید GIS چیست؟ بیا و بفهم!

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  ایجاد یک تجارت آنلاین سودآور: روش بتن!