هدف Mooc "حسابداری برای همه" به افراد غیرمتخصص همه ابزارها برای درک صورت های حسابداری، گزارش های مجمع عمومی، گزارش های حسابرسان در طول ادغام، افزایش سرمایه ... به منظور فعال بودن در مدیریت شرکت است. در واقع، درک ساخت و ساز صورت‌های حسابداری به شما امکان می‌دهد تا تشخیص را جذب کنید، ابزارهای مدیریتی خود را بسازید و برنامه‌های پیشرفت خود را تنظیم کنید: حسابداری کار هر کسی است!

این MOOC که خود را از تکنیک حسابداری (روزنامه معروف) برای تمرکز بر جنبه تصمیم گیری رها می کند، با بسیاری از آموزه های موجود در این زمینه متفاوت است و یک نمای کلی از تأثیر اقدامات مختلفی که می تواند توسط شرکت ها انجام شود ارائه می دهد. در ترازنامه و حساب های سود و زیان

هدف این دوره ارائه تمام ابزارهایی است که به مدیران شرکت ها اجازه می دهد:

  • تاثیر تمام تصمیمات مدیریتی خود را بر صورت های حسابداری و مالی درک کنند.
  • زبان همه مردان و زنان این چهره را بپذیرید و در نتیجه با بانکداران، حسابداران رسمی، حسابرسان، وکلای بازرگانی، سهامداران (صندوق بازنشستگی) گفتگو کنید...
  • دفاع از یک پروژه تجاری (راه اندازی یک کارخانه جدید، توجیه سرمایه گذاری، راه اندازی...

ادامه مقاله در سایت اصلی →

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  گواهینامه Microsoft PowerPoint | دوره عملی 2019-2021