آیا حساب آموزشی دارید و می خواهید در حرفه های دیجیتال آموزش دهید؟ با حساب آموزشی شخصی خود (CPF)، اکنون امکان دریافت بودجه دولتی را دارید. به عنوان بخشی از طرح راه اندازی مجدد فرانسه، مشارکت در حقوق اضافی برای CPF ایجاد شده است. نکته با خدمات- Public.fr.

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  کوپن رستوران: شرایط استفاده تا 31 آگوست 2021 تنظیم شده است