حساب آموزش شخصی یکی از آخرین سیستم هایی است که به عنوان بخشی از اصلاحات آموزش حرفه ای سال 2014 معرفی شده است ، که در تاریخ 1 اجرا شده استer ژانویه 2015. CPF برای تأمین مالی اقدامات مداوم آموزش برای کارمندان و جویندگان کار در فعالیتهای رسمی مستقل استفاده می شود. جزئیات بیشتر در این مقاله

تعریف حساب آموزش شخصی

حساب آموزش شخصی یا CPF سیستمی است که طبق قانون تنظیم شده است. این امکان را به شما می دهد تا از حقوق آموزش بهره مند شوید. بنابراین هدف آن تقویت مهارت های شما ، حفظ اشتغال و تأمین امنیت حرفه ای شما است.

باید بدانید که یک دارنده بازنشسته هنوز هم می تواند در CPF خود مشارکت کند مشروط بر اینکه تمام حقوق بازنشستگی خود را تأیید کند. این باید تحت فعالیت های داوطلبانه باشد.

توجه داشته باشید که حساب آموزش شخصی ، از 1 جایگزین حق آموزش شخصی یا DIF شده استer ژانویه 2015. ساعات DIF باقی مانده که مصرف نشده است می تواند به CPF منتقل شود.

همه کارکنانی که هنوز ساعت های باقیمانده DIF دارند تا 31 دسامبر سال 2020 مهلت دارند تا پرونده خود را اعلام کنند. از این طریق می توانند حقوق آنها را حفظ کنید و همچنان از آن لذت ببرید بدون هیچ گونه وقفه و محدودیتی. در عملکرد جدید CPF ، ساعت DIF به طور خودکار به یورو تبدیل می شود.

ذینفعان حساب شخصی آموزش

حساب آموزش شخصی برای افراد بالای 16 سال در نظر گرفته شده است. نوجوانان 15 ساله نیز ممکن است تحت تأثیر قرارداد کار آموزی قرار بگیرند.

به عنوان یادآوری ، از تاریخی که حقوق بازنشستگی خود را مطالبه می کنید. حساب آموزش شخصی شما بسته خواهد شد. این ویژگی برای کلیه ثبت نام کنندگان معتبر است ، که می توانند کارمند ، اعضای یک حرفه لیبرال یا یک حرفه خود اشتغالی ، همسرانی باشند که همکار هستند یا به دنبال شغل هستند.

کارگران خود اشتغالی نیز از 1 به بعد می توانند یک حساب آموزش شخصی داشته باشندer ژانویه 2018. CPF آنها در اولین ترم سال 2020 ارائه می شود.

با حساب آموزش شخصی خود مشورت کنید: چگونه این کار را انجام دهیم؟

برای مشاوره با حساب شخصی خود ، دارنده فقط باید به وب سایت رسمی مراجعه کند moncompteform.gouv.fr. او یک فضای شخصی مطمئن دارد که در آن می تواند خود را برای ورود به حساب خود شناسایی کند.

همچنین ، این سایت اطلاعات مربوط به آموزش های واجد شرایط برای CPF و بودجه اختصاص یافته به آن را ارائه می دهد. دارنده همچنین تمام اطلاعات دقیق در مورد او ، از جمله اعتبار یورو موجود در حساب خود را پیدا می کند. سرانجام ، به خدمات دیجیتالی مربوط به سرمایه گذاری در مهارت ها و راهنمایی های حرفه ای دسترسی پیدا می کند.

حساب آموزش شخصی: چگونه می توان آن را تأمین کرد؟

توجه داشته باشید که هر یک از دارندگان از حساب 1 خود به یورو اعتبار دارند و دیگر در ساعتها نیستer ژانویه 2019. بنابراین گزارش تبدیل برای ساعات کسب شده و مصرف نشده قبل از این تاریخ لازم است. بنابراین ، ارزیابی در هر ساعت 15 یورو تخمین زده می شود.

همچنین ، شخص می تواند در سه ماهه اول پس از سال تحصیل برای یورو برای اعتبار ثبت نام کند. به عنوان مثال ، وی می تواند این کار را در سه ماه اول سال 2019 برای فعالیت خود در طول سال 2018 انجام دهد.

استفاده از یک حساب کاربری شخصی

وضعیت شما هرچه باشد خواه شاغل باشید یا به دنبال شغل باشید ، حقوق کسب شده شما به یورو ضبط می شود. فقط شما می توانید درخواست کنید تا آنها را بسیج کنید ، و این ، با توجه به نیازهای آموزش حرفه ای شما. این حقوق آموزشی فقط با توافق صریح دارنده قابل استفاده است.

برای کارمندان

با توجه ویژه به کارمندان ، شما این حق را دارید که از اعتبار یورو خود استفاده نکنید. این سوء رفتار حرفه ای نیست. اما اگر یکی از دوره های آموزشی خود را تحت حمایت CPF تأمین کنید. و اینکه این آموزش در زمان کار شما انجام می شود. شما باید توسط کارفرمای خود مجاز باشید.

درخواست باید حداقل 60 روز قبل از تاریخ شروع آموزش ارسال شود. اگر مدت زمان جلسه بیش از 6 ماه باشد ، حداقل یک دوره 120 روزه باید رعایت شود. سپس کارفرما 30 روز فرصت دارد تا شرایط را بررسی کند و درخواست کارمند خود را پیگیری کند. این مجوز ویژه برای آموزش خارج از ساعات کاری معمول لازم نیست.

برای افراد متقاضی کار

افراد متقاضی کار نیز به حساب آموزش شخصی دسترسی دارند. آنها فقط باید با مشاور Emploi Pôle تماس بگیرند. آموزش آنها می تواند توسط منطقه ، آجفیف یا انجمن برای مدیریت صندوق برای ادغام معلولین یا حتی توسط پولس امپولی تأمین شود. حساب کارجویان مطابق با تمرین عملی انجام می شود. با این حال ، این مقدار نمی تواند فراتر از هزینه های وارد شده به CPF او باشد.

برای مقامات دولتی

مقامات رسمی باید آن را برای آموزش های خاص درخواست کنند. چه در ساعات کار عادی و چه در خارج. هر گونه درخواست همیشه پذیرفته می شود تا زمانی که شرایط فراهم شود و کارفرما از منابع مالی لازم برخوردار باشد. علاوه بر این ، نماینده ای که این درخواست را انجام می دهد ، می تواند از پشتیبانی شخصی برای کمک به او در توسعه و دستیابی به جاه طلبی حرفه ای خود بهره ببرد.

دوره های آموزشی واجد شرایط برای CPF است

انواع مختلفی از آموزش واجد شرایط برای حساب شخص آموزش وجود دارد. ارزیابی مهارت ها ، اقدامات در نظر گرفته شده برای اعتبار سنجی تجربه به دست آمده در بند 3° ماده L.6313-1 ، و تهیه آزمون تئوری کد بزرگراه و آزمون عملی پروانه B و خودرو سنگین بخشی از آن است.

همچنین اقدامات آموزشی به ایجاد کنندگان و مشاغل تجاری و همچنین آموزش در خارج از کشور تحت شرایط مندرج در ماده L. 6323-6 قانون کار وجود دارد.