به دلیل اپیدمی کوراو ویروس ، کارفرمای شما تصمیم گرفته است که کار کوتاه مدت کند. درنهایت ، تخمین زده می شود که بیش از دو میلیون کارگر تحت تأثیر این سیستم قرار بگیرند. بیکاری فنی ، چه قدم هایی برای برداشتن ، چه کسی و چه زمانی می روید به شما پرداخت؟ همه پاسخ سوالات شما

بیکاری جزئی یا فنی چیست؟

برای صحبت از بیکاری جزئی یا فنی ، امروز از اصطلاح فعالیت جزئی استفاده می شود. به عنوان یک قاعده کلی ، این برای شرکتی است که با افت یا افت قابل توجهی در فعالیت خود مواجه است. برای پرداخت غرامت به کارمندان خود که توسط دولت بازپرداخت می شود. این به جلوگیری از اخراج کمک می کند.

در این چارچوب است ، و این ، هر شاخه حرفه ای خود ، که به شما جبران می شود:

  • 84٪ حقوق خالص شما و 70٪ از حقوق ناخالص شما.
  • 100٪ حقوق شما در صورت حداقل حقوق و یا آموزش (CDD یا CDI) است.
  • اگر از آستانه 4607,82 حداقل دستمزد فراتر بروید با حداکثر 4,5 یورو.

 چه اقداماتی باید انجام شود؟

این در است کارفرمای شما درخواستی را به اداره منطقه ای شرکتها ، رقابتها ، مصرف ، کار و اشتغال ارائه دهید. برای کمک به مشاغل در دوره فعلی ، 30 روز مهلت داده شد تا درخواست های خود را ارائه دهند. تا آنجا که به شما مربوط می شود ، فیش حقوقی و حقوق خود را به روش معمول دریافت خواهید کرد. در این دوره بیکاری ، قرارداد کار شما به حالت تعلیق در می آید ، اما قطع نمی شود. این بدان معناست که شما با شرکت خود پیوند خواهید داشت و بنابراین برای شما از کار خارج از رده خارج می شود. بسیاری از قراردادهای کاری حاوی این بند غیررقابتی است. شما منعی برای کار ندارید اما باید کارفرمای خود را در جریان بگذارید.

آیا می توانیم شما را ملزم به درخواست برگ کنید؟

در دوره حبس و به دنبال توافق شرکت با اتحادیه ها و نشست کمیته اقتصادی و اجتماعی. شغل شما ممکن است شما را تحمیل کند 6 روز مرخصی پرداخت حداکثر با توجه به شرایط استثنایی که فرانسه در حال گذراندن آن است ، مدت اخطار که معمولاً یک ماه است ، از نظر می رسد. RTT ها نیز همین منطق را دنبال می کنند.

اگر قصد داشتید به زودی به مرخصی بروید. شما ممکن است تعویق مرخصی خود را در نظر بگیرید. آگاه باشید که هیچ چیز رئیس شما را وادار به تغییر تاریخ تعطیلات خود نمی کند. در عوض ، او ممکن است پس از پایان بحران به شما احتیاج داشته باشد و به همین دلیل قطعاً تمایلی به تعویق تعطیلات نخواهد داشت.

خود اشتغالی ، کارمندان آژانس موقت و مشاغل خانگی.

برای مشاغل آزاد ، ایجاد صندوق همبستگی برنامه ریزی شده است. این سیستم برای هر ماه 1500 یورو پرداخت می کند. کسانی که گردش مالی خود را از دست داده اند یا فعالیت خود را متوقف کرده اند می توانند از این مزایا بهره مند شوند.

کارگران کارگران موقت درست مانند کارگران در قراردادهای دائمی یا ثابت از بیکاری جزئی بهره مند می شوند. ماهیت قرارداد آنها بر حق آنها برای بهره مندی از سیستم تأثیر نمی گذارد.

اگر توسط افراد ، پرستار بچه ، خانه دار یا سایر افراد استخدام شده اید. دستگاهی قابل مقایسه با بیکاری جزئی به شما امکان می دهد 80٪ از هزینه معمول خود را بدست آورید. کارفرمای شما به شما پول می دهد و بعداً توسط دولت بازپرداخت می شود.