این دوره به شما این امکان را می دهد که در هنگام بیان خود به زبان فرانسوی، هر لهجه ای که دارید، بهتر درک شوید و بهتر به آن گوش دهید. لهجه‌ها واقعاً سودمند هستند، مگر در مواردی که با قوانینی مخالفت می‌کنند که به ندرت توضیح داده می‌شوند، اما باید به آنها تسلط داشته باشید.

در پایان این دوره ، شما ریتم ، لحن و هجوم بسیار خاص زبان فرانسه را درک کرده و اعمال خواهید کرد. شما می دانید که چگونه برای یک گوش فرانسوی زبان خود را به بهترین شکل بیان کنید.

ملودی و ریتم از جنبه های پیچیده زبان است. با این وجود این دوره به گونه ای طراحی شده است که در ارتباطات روزانه و حرفه ای به سرعت قابل استفاده است ...

ادامه مقاله در سایت اصلی →