در سال 2020 ، بیش از 500 جوان در همه مقاطع آموزشی شاگردی می کردند - یک رکورد. این فرمول که توسط مقامات دولتی تقویت می شود ، جوانان بیشتری را برای تحصیلات عالی جذب می کند. دلیل موفقیت؟ مزایای متعدد برای شرکت و دانشجویان: توسعه سریع مهارت ها و اولین تجربه حرفه ای که در CV برجسته می شود.

سالانه هزار دانشجو و کارآموز مطالعه کار ، تا سال 2025: این هدف بلند پروازانه است که توسط گروه CDC Habitat تعیین شده است ، که به لطف بسیج بسیار قوی تیم ها و مدیران منابع انسانی قصد دارد آنها را در تمام مشاغل و مکانهای خود ادغام کند. . ماری-میشل کازناوه ، معاون مدیرکل مسئول امور مربوطه ، می گوید: "تعهد اجتماعی بخشی از DNA ماست و در این دوره از بحران ، کمک به منافع عمومی و در نتیجه اشتغال جوانان مهم است." منابع انسانی برای اهدا کننده اصلی فرانسه.

مانند دانشجویان تحصیلات کار که قبلاً به صفوف CDC Habitat پیوسته اند ، بیش از 500 جوان در سال 000 شاگردی می کردند ، تمام سطوح آموزش به طور مشترک انجام می شد. یک رکورد! برای مدیر منابع انسانی ، این آموزش ، ترکیبی از دانش نظری و تجربیات عملی ، انتقال مهارت ها و ادغام طولانی مدت جوانان را که "دیدگاه تازه ای برای اقدامات ما به ارمغان می آورند ، کدها مناسب ...

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  کارفرمایان فردی: اعتبار مالیاتی فوری در پاریس و در شمال آغاز می شود