نارساخوانی هزاران دانشجو را در دانشگاه های فرانسه تحت تاثیر قرار می دهد. این نقص به سهولت و توانایی افراد در خواندن و نوشتن مربوط می شود، بنابراین مانعی – اما نه اصلاً حدی – برای توانایی آنها برای یادگیری در یک موقعیت است. معلم آموزش عالی می تواند به راحتی در حمایت از نارساخوان شرکت کند، مشروط بر اینکه ماهیت این معلولیت و ابزارهای مختلف حمایت از این اختلال را بشناسد.

در دوره آموزشی "دانشجویان نارساخوان در سالن سخنرانی من: درک و کمک کردن"، می خواهیم شما را با نارساخوانی، مدیریت پزشکی-اجتماعی آن و تأثیراتی که این اختلال می تواند بر زندگی دانشگاه داشته باشد آشنا کنیم.

ما به فرآیندهای شناختی موجود در نارساخوانی و تأثیر آن بر کار تحصیلی و یادگیری نگاه خواهیم کرد. ما تست‌های مختلف گفتار درمانی و ارزیابی عصبی-روان‌شناختی را شرح می‌دهیم که به پزشک اجازه می‌دهد تشخیص دهد و مشخصات هر فرد را مشخص کند. این مرحله ضروری است تا دانش آموز بتواند اختلال خود را بهتر درک کند و موارد لازم برای موفقیت خود را به کار گیرد. ما مطالعاتی را در مورد بزرگسالان مبتلا به نارساخوانی و به طور خاص در مورد دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی با شما به اشتراک خواهیم گذاشت. پس از بحث و گفتگو با متخصصان پشتیبانی از خدمات دانشگاه برای توصیف وسایل کمکی که در دسترس شما و دانشجویانتان است، کلیدهایی را به شما پیشنهاد می کنیم تا آموزش شما را با این نقص نامرئی تطبیق دهید.

 

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  مصاحبه ارزیابی سالانه: اکنون زمان انجام آن است!