نارساخوانی هزاران دانشجو را در دانشگاه های فرانسه تحت تاثیر قرار می دهد. این نقص به سهولت و توانایی افراد در خواندن و نوشتن مربوط می شود، بنابراین مانعی – اما نه اصلاً حدی – برای توانایی آنها برای یادگیری در یک موقعیت است. معلم آموزش عالی می تواند به راحتی در حمایت از نارساخوان شرکت کند، مشروط بر اینکه ماهیت این معلولیت و ابزارهای مختلف حمایت از این اختلال را بشناسد.

در دوره آموزشی "دانشجویان نارساخوان در سالن سخنرانی من: درک و کمک کردن"، می خواهیم شما را با نارساخوانی، مدیریت پزشکی-اجتماعی آن و تأثیراتی که این اختلال می تواند بر زندگی دانشگاه داشته باشد آشنا کنیم.

ما به فرآیندهای شناختی موجود در نارساخوانی و تأثیر آن بر کار تحصیلی و یادگیری نگاه خواهیم کرد. ما تست‌های مختلف گفتار درمانی و ارزیابی عصبی-روان‌شناختی را شرح می‌دهیم که به پزشک اجازه می‌دهد تشخیص دهد و مشخصات هر فرد را مشخص کند. این مرحله ضروری است تا دانش آموز بتواند اختلال خود را بهتر درک کند و موارد لازم برای موفقیت خود را به کار گیرد. ما مطالعاتی را در مورد بزرگسالان مبتلا به نارساخوانی و به طور خاص در مورد دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی با شما به اشتراک خواهیم گذاشت. پس از بحث و گفتگو با متخصصان پشتیبانی از خدمات دانشگاه برای توصیف وسایل کمکی که در دسترس شما و دانشجویانتان است، کلیدهایی را به شما پیشنهاد می کنیم تا آموزش شما را با این نقص نامرئی تطبیق دهید.