آیا به دنیای لجستیک علاقه مند هستید و نمی دانید انبارهای ذخیره سازی چگونه کار می کنند؟ آیا شما هم در مورد نقش این زیرساخت ها در زنجیره تامین و اهمیت آن ها در تامین رضایت مصرف کننده تعجب می کنید؟

در این دوره، ما تمام اطلاعاتی را که برای ابهام زدایی از دنیای تدارکات و درک نحوه عملکرد انبارهای ذخیره سازی نیاز دارید، در اختیار شما قرار می دهیم.

با توضیح نقش لجستیک در زنجیره تامین و چالش های پیش روی انبارها شروع می کنیم. ما همچنین در مورد فرآیندهای کلیدی فعالیت انبار، شاخص های عملکرد آنها و ابزارهای فنی لازم برای عملکرد آنها بحث خواهیم کرد. در نهایت شما را در قلب انبار غرق می کنیم تا اهمیت این سازه ها را در دنیای لجستیک بهتر درک کنید.

اگر برای یادگیری بیشتر آماده هستید، ما را در این دوره دنبال کنید!

ادامه مقاله در سایت اصلی →