چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

استراتژی چیست و برای چیست؟ استراتژیک امروز چیست؟ چگونه می توان مسائل مهم بین المللی معاصر را درک کرد؟ چگونه می توان تحلیل یک موقعیت استراتژیک را انجام داد؟ چگونه در آینده ای نامشخص تصمیم بگیریم؟

بیش از سی شخصیت، محقق، معلم، دست اندرکار پرسش های راهبردی، با تکیه بر موارد عینی و نمادین برگرفته از حوزه های مختلف پرسش های استراتژیک، شما را در تأمل شما راهنمایی خواهند کرد: مبانی بازتاب استراتژیک، پرسش های سیاسی-نظامی، صحنه استراتژی بین المللی، تهدیدهای معاصر ... این انتخاب آموزش به عنوان مثال، امکان در نظر گرفتن مفاهیم نظری که به طور سنتی تدریس می شود را فراهم می کند.

پس از اتمام این دوره، درک کلی بهتری از مسائل حیاتی برای جوامع ما خواهید داشت. همچنین می‌توانید بهتر تشخیص دهید که چه چیزی مربوط به زمان طولانی است و چه چیزی مربوط به زمان کوتاه است، برای مرتب کردن بین ضروری و ثانویه، به ویژه در انبوه قابل توجهی از اطلاعاتی که همه ما روزانه دریافت می‌کنیم، برای اولویت‌بندی منافع بازیگران مختلف درگیر. . شما قادر خواهید بود شبکه های خواندن و تحلیل خود را توسعه دهید، دیدگاه لازم را در مورد یک موقعیت داشته باشید و آن را در چشم انداز قرار دهید تا بهترین تصمیم را بگیرید.

READ  29 ژوئن 2020 ، Uniformation یک طرح بهبودی به اعضای خود ارائه می دهد برای پشتیبانی از شما در از سرگیری فعالیت های خود ، Uniformation برای پشتیبانی از برنامه های مطالعه کار و عبور از بحران بسیج می شود.