آیا در مورد کشاورزی ارگانیک سوالی دارید؟ تو در جای درستی هستی !

در واقع، این MOOC ارگانیک برای همه است! چه مصرف کننده باشید، چه کشاورز، چه مقامات منتخب، دانش آموزان...، ما در اینجا سعی خواهیم کرد عناصری را در اختیار شما قرار دهیم که به شما امکان می دهد به سؤالات خود در مورد کشاورزی ارگانیک پاسخ دهید.

هدف MOOC ما حمایت از شما در ایجاد نظر آگاهانه و روشنگرانه در مورد کشاورزی ارگانیک است.

به منظور راهنمایی شما در این سوال، 8 متخصص در کشاورزی ارگانیک، از تحقیق، آموزش و توسعه، گرد هم آمده اند تا یک دوره آموزشی جذاب و تعاملی، متناسب با نیازهای همه را به شما ارائه دهند. مسیر یادگیری خود را بسازید، به شما دسترسی خواهد داشت. منابعی در قالب فیلم، انیمیشن و ارائه، در قالبی کوتاه، که تا حد امکان با محدودیت‌های شما سازگار است. و فعالیت های فردی یا مشارکتی - نظرسنجی ها، مناظره ها - که می توانید به میزان خواسته ها و امکانات خود در آن شرکت کنید! مهمتر از همه، شما به یک جامعه یادگیری ملحق خواهید شد که همه اعضای آن یک نقطه مشترک دارند: زیر سوال بردن کشاورزی ارگانیک. شما می توانید در سراسر این MOOC تعامل داشته باشید.

ادامه مقاله در سایت اصلی →

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  پشتیبانی مشاوره شغلی: سیستم جدید Afdas برای پشتیبانی "سفارشی"